Arkeolog8 i Vallentuna

Dansgruppen Arkeolog8 har tagit plats som kommunkoreograf i Vallentuna under 2021. Med olika projekt arbetar de med att förankra dansen bland invånarna.

Under våren och sommaren har Arkeolog8 arbetat med Katastrofprojektet, ett tvärkonstnärligt projekt om oro kring katastrofer. I februari invigdes en utställning i Konstkuben i Vallentuna Kulturhus.

Arkeolog8 har även haft Skapande skola-projekt för att bygga Katastrofleden som går genom hela kommunen. Under sommaren har det varit möjligt att gå fyra olika etapper genom kommunen. Leden bjuder in till en vandring genom olika miljöer, en estetisk upplevelse under en milslång naturnära ”koreografi”. Det går att följa genom Naturkartan på webben.

Se film från Kulturrådet om Skapande skola-projektet Lilla Katastrofleden via denna länk.

Under året har de även träffat en grupp kommuninvånare som har fått följa de olika processerna, KOKO Community.  De har bland annat undersökt hur bin lever och rör sig.

Under september genomförs projektet Stilla färd som stämmer bra överens med kommunens mål kring mod, demokrati och friluftsliv. Det är ett deltagarbaserat verk, en sinnlig och lugn vandring i skogen med tystnad, stillhet och gemenskap som fokus. Läs mer om Stilla färd via länk till webbsidan.

Under hösten ligger fokus på att utveckla en ny föreställning; To Bee-en hyllning till bina och om människans beroendeställning och relation till bin och andra pollinerare. 

”Först och främst är det viktigt att vi är på plats, att vi är synliga genom kommunikation och olika händelser. Vi vill möta och skapa relation till barn, unga och vuxna som kan bli en del av arbetet under året. Att barn och unga får vara med och skapa utifrån egna initiativ, lust och idéer blir också mycket viktigt för möjligheten att göra avtryck. Deltagarna får utforska temat på sitt eget vis genom våra förslag. Det kan skapa en inkluderande och gemensam process.” Arkeolog8

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?