För dig som förtroendevald

Här kan du som är förtroendevald i Stockholms läns landsting ladda ner blanketter för bland annat förlorad arbetsinkomst och reseräkningar. Du hittar också en lathund som sammanfattar den praktiska information du behöver känna till.

Reglementen, arbetsordningar och delegation

 

Blanketter

Blanketterna måste skrivas ut, fyllas i och undertecknas innan de sänds till kansliet. Blanketterna kan användas av förtroendevalda i alla landstingets nämnder.

Lathund för landstingsledamöter

Information om hur landstingsfullmäktige arbetar, regler och praktiska råd kring fullmäktiges sammanträden hittar du i dokumentet Landstingsledamotens lathund 2015 - 2018 (pdf)

Landstingets bibliotek

Landstingets bibliotek har böcker, tidskrifter och databaser som är inriktade på landstingets olika verksamheter inom sjukvård, politik, juridik, offentlig förvaltning, ekonomi, kommunikationer och regional planering.

Besöksadress: Hantverkargatan 45, 112 21 Stockholm
Telefon: 08-737 42 38
biblioteket@sll.se

Du som förtroendevald kan beställa prenumerationer på tidskrifter via landstingets bibliotek. Här ser du vilka tidskrifter som finns och beställer prenumerationer. Du kan också komma med egna förslag på tidskrifter.
Prenumerationer

Politiska organ

Här hittar du alla politiska organ med information om när de sammanträder samt protokoll och andra handlingar

Ärenden och handlingar

Sök ärenden och handlingar

IT-support

Förtroendevalda som behöver IT-support ska vända sig till LSF Servicecenter.

Telefon 08-737 37 37
Öppettider 8 - 17

lsf.servicecenter@sll.se