Kultur

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Stöd till kultur- och föreningslivet, projektledning av konstnärlig gestaltning i vårdmiljö och kultur i vården är våra tre huvudverksamheter.

Mål

Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

Vår vision

Kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region

Harald Lindkvist

Chef enheten för administration och kommunikation
Chef enheten för administration och kommunikation
Växeltelefon
073-747 15 70

Länskulturfunktionerna

Landstinget är huvudman för sex länskulturfunktioner som samfinansieras med staten. Landstinget är även huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga Filharmonikerna.

Kontakt

Kulturförvaltningen
Besöksadress: Fatburen
Södermalmsallén 36, plan 3, Stockholm
Postadress: Box 38204
100 64 Stockholm
Telefon: 08-123 378 00
info@sll.se
www.kultur.sll.se