Kultur

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Stöd till kultur- och föreningslivet, projektledning av konstnärlig gestaltning i vårdmiljö och kultur i vården är våra tre huvudverksamheter. Genom länskulturfunktionerna (se längst ned på sidan) når vi särskilt Barn och unga.

Mål

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

Vår vision

Kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region.

Levande kultur i en modern storstadsregion

Stockholmsregionens attraktionskraft beror mycket på regionens rika kulturliv. Många besöker Stockholm för att uppleva någon av regionens många kulturscener eller museer. Det livskraftiga fria kulturlivet gör regionen till en bättre plats för stockholmarna. Det främjar också näringslivet i regionen och ger upphov till nya kreativa näringar. Stockholm har en stark kulturell och kreativ sektor, som utgör omkring tio procent av arbetsmarknaden i länet och står för sex procent av bruttoregionalprodukten. Landstinget bidrar till att stärka regionens kulturliv och att sprida kulturen till områden och grupper som annars har svårt att nås av kulturupplevelser. En viktig del av landstingets bidrag i detta sammanhang är rollen som huvudfinansiär till Stockholms Konserthus som är en av regionens viktigaste kulturaktörer.

Harald Lindkvist

Chef administration och kommunikation
Chef administration och kommunikation

Länskulturfunktionerna

Landstinget är huvudman för sex länskulturfunktioner som samfinansieras med staten. Landstinget är även huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga Filharmonikerna.

Kontakt

Kulturförvaltningen
Besöksadress:
Fatburen
Södermalmsallén 36, plan 3,
118 27 Stockholm

Postadress:
Box 38204
100 64 Stockholm

Telefon: 08-123 378 00
info.kultur@sll.se
registrator.kultur@sll.se
www.kultur.sll.se/kontakt