Kultur

Kalender

Inga händelser idag

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar för att främja ett fritt och tillgängligt kulturliv av hög kvalitet i hela Stockholms län. Stöd till kultur- och föreningslivet, projektledning av konstnärlig gestaltning i vårdmiljö och kultur i vården är våra tre huvudverksamheter. Förvaltningen arbetar på uppdrag av Kulturnämnden.

Harald Lindkvist

Chef enheten för administration och kommunikation
Chef enheten för administration och kommunikation
Växeltelefon
073-747 15 70

Länskulturfunktionerna

Landstinget är huvudman för sex länskulturfunktioner som samfinansieras med staten. Landstinget är även huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga Filharmonikerna.

Kontakt

Kulturförvaltningen
Besöksadress: Fatburen
Södermalmsallén 36, plan 3, Stockholm
Postadress: Box 38204
100 64 Stockholm
Telefon: 08-123 378 00
info@sll.se
www.kultur.sll.se