Välkommen till Stockholm Läns Landsting

Nyheter

bladknoppar som håller på att slå ut. Foto: Solveig Edlund

Nu har arbetet med nya tunnelbanan startat

Tunnelbanan i Stockholm ska byggas ut och arbetet drivs sedan 1 mars av en ny förvaltning inom Stockholms läns landsting. Riggert Anderson är nyutnämnd chef vid Förvaltning för utbyggd tunnelbana.  

Multilaterala diskussioner i Stockholm

Biträdande finanslandstingsrådet Charlotte Broberg (M) öppnade 1 april ett multilateralt möte i Stockholm om genomförandet av EU:s tillväxtstrategi, EU2020.

Miljöpriset – vilken succé!

Nomineringsperioden för miljöpriset är nu avslutad. Man har fått in 44 fantastiska bidrag som visar på alla drivande eldsjälar som finns ute i våra verksamheter. Men tävlingen är inte avslutad än, fram till 31 maj kan du rösta på bidragen.

Ny intensivvårdsambulans i länet

Nu finns en ny intensivvårdsambulans i Stockholms län. Det är en högspecialiserad intensivvårdsenhet på hjul för hela länet.

Välkommen till Stockholms läns landsting!

Vår främsta uppgift är att se till att du som bor i länet har tillgång till en bra och väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. På den här webbplatsen kan du läsa om vår verksamhet och hur landstinget styrs politiskt.