Saltsjöbanan rustas upp

Uppläsning

2015 till 2023 genomför SL en allmän teknisk upprustning av Saltsjöbanan som medför högre säkerhet och bättre tillgänglighet, ett modernare resande och efter 2023 tätare trafik.

Detta gör vi

2015-2023 genomför SL en allmän teknisk upprustning av Saltsjöbanan. I SL:s arbeten ingår bland annat bullerdämpande åtgärder, ny kraftförsörjning, nytt ATC som är ett säkerhetssystem som minskar risken för olyckor. Efter 2023 ska det bli möjligt med tätare avgångar.

Syfte

Vissa delar av Saltsjöbanan har passerat sin tekniska livslängd och är i behov av renovering och modernisering för att möta behovet inom dagens och framtidens kollektivtrafik. Upprustningen ger högre säkerhet, bättre tillgänglighet, minskat buller och på sikt är det möjligt att öka turtätheten.

Vem påverkas och tidsplan

För att kunna utföra de åtgärder som behövs stängs Saltsjöbanan av för trafik under somrarna 2015, 2016 och 2017. Under avstängningarna ersätts tågtrafiken med bussar. Efter 2023 ska mötesspår i Fisksätra och Tattby göra det möjligt för tätare avgångar på Saltsjöbanan.

Sommaren 2015 påbörjade vi arbetet med upprustningen av Saltsjöbanan med bland annat nya teknikhus, bullerdämpande åtgärder och  nya kontaktledningsfundament för kraftförsörjning borrades på vissa sträckor. Under somrarna 2015, 2016 och 2017 kommer Saltsjöbanan att vara avstängd för trafik. 

Planerad upprustning 2015-2023

Saltsjöbanan är en knappt 2 mil lång järnvägssträcka i stort behov av upprustning. Delar av anläggningens tekniska system är nära eller har passerat sin tekniska eller ekonomiska livslängden. Nu genomförs en allmän upprustning av banan.

Vi rustar upp för att i framtiden möjliggöra för 12-minuterstrafik till alla stationer, enligt nuvarande plan kan detta bli möjligt 2023.

Illustrationen nedan visar arbeten som görs under perioden 2015-2018. Till detta tillkommer arbetet med mötesstationer i Fisksätra och Tattby till 2023.

Översikt över upprustningen av Saltsjöbanan

Upprustning av tågdepån i Neglinge

I arbetet ingår även att rusta upp Neglingedepån för att förlänga anläggningens livslängd och öka verkstadskapaciteten. I depån huserar Saltsjöbanans vagnar och det är där de underhålls och repareras.

Neglinge depå.

Klicka här för mer information om våra arbeten i Neglingedepån

Ökad säkerhet med ATC

ATC står för Automatic train control och är ett säkerhetssystem som minskar risken för olyckor och stödja lokförarna i deras arbete. Systemet övervakar bland annat att den tillåtna hastigheten inte överskrids och att tåget inte passerar stoppsignal. Införandet av ATC på Saltsjöbanan kommer att vara klart 2018.

Allmän upprustning av stationerna

Målet för tillfänglighetsarbetet är att SL:s kollektivtrafik ska vara det mest attraktiva resealternativet för resenärer med funktionsnedsättningar. Tillgängligheten på Saltsjöbanan är generellt dålig och åtgärder behövs på i princip alla stationerna.

Det handlar om att åtgärda nivåskillnader, installera kontrast- och varningsmarkeringar, förbättra skyltning, högtalarsystem och belysning, installera ledstänger där de behövs samt se till att fast inredning som t ex att papperskorgar inte placeras där de är i vägen för resenärer.

Översyn av bana och kraftförsörjning

En allmän översyn kommer också att göras av banan, vilket omfattar tunnlar, broar, el- och signalsystemen. Vi installerar nya kontakledningar längs hela banan för att få öka driftssäkerheten.

I arbetet ingår även att bygga fem nya teknikhus för att förbättra kraftförsörjningen till tågdriften. Det gör att tågtrafiken blir mer driftsäker och risken för avbrott i trafiken minskar. Teknikhusen i Saltsjö-Järla, Saltsjö-Duvnäs och Östervik färdigställdes sommaren 2016 och dem i Henriksdal och Igelboda under sommaravstängningen 2017 (25 juni-17 september).

Tidplan för Saltsjöbanans upprustning

Projektet har tagit fram en effektiv tidplan för att snabbt kunna genomföra upprustningsåtgärderna. Merparten av upprustningen planeras till 2015-2023.

Tidplan för Saltsjöbanans upprustning

Klicka på bilden ovan för högupplöst PDF (öppnas i nytt fönster)

Samtliga trafikstörande arbeten koncentreras till sommaravstängningarna. Arbeten som kan pågå utan att störa trafiken kommer att utföras under resten av året.

Under sommaren 2017 är Saltsjöbanan avstängd mellan 25 juni och 17 september. Då ersätts tågen av bussar hela sträckan in till Slussen. 

 

 

Tillfällig slutstation i Henriksdal

Under tiden som Slussen byggs om blir Saltsjöbanans slutstation Henriksdal och ersättningsbussar tar resenärerna vidare till Slussen. Saltsjöbanan beräknas kunna trafikera Slussen igen 2025.

Ny busshållplats Henriksdal

Henriksdal är slutstation för Saltsjöbanan. Buss ersätter tågen in till Slussen.

Läs mer om hur din resa påverkas när Slussen byggs om här på sll.se 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!