Projekt inom kollektivtrafiken

Stockholmsregionens kollektivtrafik står inför stora utmaningar. Mellan år 2010 och 2020 beräknas befolkningen i Stockholms län öka med 350 000 personer. Nu bygger vi ut kollektivtrafiken för att möta behoven från en växande region. Läs om landstingets pågående projekt inom kollektivtrafiken.