Patientnämnden Stockholm

Uppläsning

Om du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd kan du vända dig till patientnämndens förvaltning. Du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare. Patientnämnden har också stödpersonsverksamhet.

Till patientnämnden, en fristående instans, kan du vända dig med synpunkter och klagomål på vården, som till exempel:

 • bemötande
 • vård och behandling
 • administration
 • ekonomi
 • information
 • juridik
 • omvårdnad
 • tillgänglighet

inom i stort sett all offentligt finansierad vård, det vill säga:

 • landstingets hälso- och sjukvård
 • kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden
 • privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun
 • handikapp- och habiliteringsverksamhet
 • Folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar
 • Privata tandhygienister och tandvård som utförs hos Distriktstandvården och Aqua Dental.

Patientnämnden utser också stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen.

Fristående från vården

Verksamheten är en del av landstinget men opartisk och fristående från de vårdgivare som möter patienter inom hälso- och sjukvården. Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre.

Skicka in synpunkter eller förslag

Beskriv kortfattat vad du vill ha information om via formuläret:

Kontakta patientnämndens förvaltning - Formulär

Detta händer när du skickat in din synpunkt eller förslag:

 1. Du får en bekräftelse. Där berättar förvaltningen bland annat vem som handlägger ditt ärende.
 2. Handläggaren ringer dig efter några dagar. Du kan också själv ta kontakt med handläggaren. Då får du reda på hur vi arbetar, och kan utveckla dina tankar och synpunkter.
 3. Om vi går vidare med ditt ärende skriver förvaltningen till vårdgivaren och ber dem berätta om hur de ser på det som har hänt. De får en kopia på din skrivelse.
 4. Förvaltningen skickar svaret i ett brev till dig. Det tar oftast drygt en månad innan du får svaret.
 5. Om du är nöjd med svaret avslutas ärendet. Annars fortsätter dialogen.

Den avslutas när det inte är nödvändigt eller möjligt att gå vidare.

Behov av stödperson

Den som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om patienten och stödpersonen så önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor. 

Stödpersonen har intresse för andra människor och ska bistå dig i personliga frågor och har:

 • rätt att besöka dig på vårdavdelningen eller annan plats där du befinner dig
 • rätt att vara med vid förhandlingar i domstol, om du vill
 • tystnadsplikt.

Stödpersonen ska inte:

 • ersätta vårdpersonalen
 • ta över ansvaret för din ekonomi
 • vara ditt juridiska ombud.

Så här gör du för att få en stödperson

Tala med din kontaktperson, behandlare eller läkare så hjälper de dig att kontakta patientnämndens förvaltning som utser stödpersoner.
Vill du veta mer är du välkommen att ringa stödpersons-samordnare Milana Kapfält på tfn: 08-690 67 19 eller växeln på tfn:  08-690 67 00.

Vill du bli stödperson?

Att vara stödperson är ett uppdrag för dig som vill hjälpa en medmänniska. Att i en svår situation ha någon att tala med uppfattar nog alla människor som kanske den viktigaste hjälpen man kan få. Patienter som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om patienten och stödpersonen så önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Som stödperson får du:

 • inblick i den psykiatriska vården
 • möjlighet att öka din kunskap om människor
 • nya givande upplevelser.

Som stödperson ska du:

 • verka som medmänniska
 • bistå patienten i personliga frågor
 • regelbundet besöka patienten på vårdavdelningen, behandlings- hemmet eller där patienten vistas, dock inte i hemmet.

Du har även rätt att närvara vid förhandling i domstol.

Som stödperson har du tystnadsplikt. Du får stöd och handledning av patientnämndens förvaltning och ett mindre arvode och kostnadsersättning. I uppdraget ingår viss rapportering till patientnämndens förvaltning.

Så utses en stödperson

Chefsöverläkaren har ansvar för att informera patienten om rätten till stödperson. Om önskan om stödperson finns har chefsöverläkaren ansvaret att meddela patientnämndens förvaltning, som har uppdraget att utse stödpersoner. Patienten kan också själv vända sig till förvaltningen.

Vem kan bli stödperson?

För att bli stödperson krävs ingen speciell utbildning, förutom den som patientnämndens förvaltning ger. Har du erfarenhet från vård eller social omsorg kan det vara värdefullt. Att vara stödperson är en fritidssyssla, inget "extraknäck". Det är viktigt att stödpersonen har ett stort intresse och engagemang för andra människor. Eftersom patienter inte är en enhetlig grupp, behövs stödpersoner från alla åldersgrupper, alla delar i samhället och olika kulturer. Du ska ha fyllt 23 år.

Svar på några av de vanligaste frågorna om patientnämndens verksamhet

Kan jag klaga på min systers vård?

Min syster har upplevt problem i kontakten med sin vårdcentral men hon orkar inte ta tag i det själv. Kan jag hjälpa henne med att skriva och anmäla händelsen till patientnämnden?

- Du kan hjälpa henne att skriva. Din syster måste då fylla i en fullmakt som skickas med anmälan till patientnämndens förvaltning. Den visar att din syster godkänner att du driver hennes ärende.

Har jag rätt att få en kopia av min journal?

- I de allra flesta fall har man rätt att få en kopia av sin egen journal. I Stockholms läns landsting är de första nio sidorna gratis, för tio sidor är kostnaden 50 kronor och därefter tillkommer två kronor per sida. Enligt personuppgiftslagen har man som patient även rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få en kopia av sin journal. Ansökan till vården om detta ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande.
Läs mer i broschyren "Patientens rätt att ta del av sin journal"

Kan jag påverka den vård min demenssjuka mor får?

Min mor har en demenssjukdom och vårdas på en geriatrisk klinik. Jag undrar vilken rätt jag har att påverka hennes vård.

- Du har rätt att få information om vilka metoder för undersökning, vård och behandling som finns att tillgå. Du har även möjlighet att komma med egna förslag men det är vårdpersonalen som i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet fattar de medicinska besluten.

Kan jag få ersättning för ett felaktigt utskrivet läkemedel?

Jag behövde nya blodtrycksmediciner och en vikarierande läkare på vårdcentralen skickade ett recept till apoteket. Min fru hämtade ut medicinen och när hon kom hem visade det sig att läkaren hade skrivit ut fel läkemedel. Apoteket byter inte ut medicinen och jag undrar om jag har rätt att få ersättning för mina onödiga kostnader.

- Stockholms läns landsting beslutade 2007 att vårdgivaren bör ersätta patienten då det är uppenbart att läkaren har gjort fel vid förskrivning av läkemedel. Du kan därför vända dig till vårdcentralen och framföra ditt önskemål.

Har sjukhuset rätt att ställa in en planerad operation?

Min knäoperation var planerad sedan lång tid men på operationsdagen fick jag veta att den inte kunde genomföras eftersom det hade kommit in ovanligt många patienter som behövde opereras akut. Har sjukhuset rätt att göra så?

- Tyvärr händer det ibland att planerade operationer måste ställas in. Patienter som är folkbokförda i Stockholms län och som drabbats av att en planerad operation ställts in mindre än 48 timmar före planerad operationstid har rätt att få 1 500 kr i ersättning. För att få denna ska man kontakta den enhet där operationen skulle ha utförts. Man har inte rätt till ersättning om operationen blir försenad och påbörjas inom 24 timmar efter den planerade tiden.