Hälsa och vård

Stockholms läns landsting ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de behöver. Verksamheten omfattar allt från vård och hälsofrämjande arbete till forskning och utveckling.

 

 

Lena Furmark

Avdelningschef E-hälsa och strategisk IT
Avdelningschef E-hälsa och strategisk IT
Växeltelefon
08-123 132 00

Johan Bratt

Chefläkare, avdelningschef Kvalitet och patientsäkerhet
Chefläkare, avdelningschef Kvalitet och patientsäkerhet
Växeltelefon
08-123 132 00

Synpunkter och klagomål

Patienter som inte är nöjda med vården eller missnöjda med bemötandet inom den har rätt att klaga och lämna synpunkter. Idag finns det flera olika instanser som patienter kan vända sig till med sina klagomål.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att Stockholms läns invånare har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård.

Kontakt

Hälso- och sjukvårdförvaltningen
Besöksadress:
Hantverkargatan 11 B
Postadress: Box 6909
102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00
E-post: registrator.hsf@sll.se

Fler adresser till förvaltningen