Kultur

Landstinget bidrar till att stärka regionens kulturliv och att sprida kulturen till områden och grupper som annars har svårt att nås av kulturupplevelser. Därför arbetar vi med strategisk samordning, ekonomisk stödgivning till kultur- och föreningslivet, projektledning av konstnärliga gestaltningar i vårdmiljö och kultur och hälsa i vården. Vårt mål är fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

Johanna Lagerström

Landstingsarkivarie, Avdelningschef Landstingsarkivet
Landstingsarkivarie, Avdelningschef Landstingsarkivet
Växeltelefon
08-737 27 10

Harald Lindkvist

Chef avdelningen för administration och kommunikation (sjukskriven)
Chef avdelningen för administration och kommunikation (sjukskriven)

Kulturen ska nå ut i hela länet

Landstinget är huvudman för sex länskulturfunktioner som samfinansieras med staten. Landstinget är även huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga Filharmonikerna.

Kontakt

Kulturförvaltningen
Besöksadress:
Fatburen
Södermalmsallén 36, plan 3,
118 27 Stockholm

Postadress:
Box 38204
100 64 Stockholm

Telefon: 08-123 378 00
info.kultur@sll.se
registrator.kultur@sll.se
www.kultur.sll.se/kontakt