Kultur

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Stöd till kultur- och föreningslivet, projektledning av konstnärlig gestaltning i vårdmiljö och kultur i vården är våra tre huvudverksamheter. Genom länskulturfunktionerna (se längst ned på sidan) når vi särskilt Barn och unga.

Mål

Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

Vår vision

Kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region

Harald Lindkvist

Chef enheten för administration och kommunikation
Chef enheten för administration och kommunikation
Växeltelefon
073-747 15 70

Länskulturfunktionerna

Landstinget är huvudman för sex länskulturfunktioner som samfinansieras med staten. Landstinget är även huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga Filharmonikerna.

Kontakt

Kulturförvaltningen
Besöksadress: Fatburen
Södermalmsallén 36, plan 3, Stockholm
Postadress: Box 38204
100 64 Stockholm
Telefon: 08-123 378 00
info@kultur.sll.se
registrator@kultur.sll.se
www.kultur.sll.se