Efterfrågat material

Uppläsning

Här samlas snabba genvägar till material och korta fakta kring olika delar av landstingets verksamhet. Här finns också en direktingång till landstingsfullmäktiges webb-sändningar.

Budget - landstinget

Budgeten är landstingets viktigaste styrdokument. Den beskriver mål, satsningar och ekonomiska ramar under ett år. Budgeten, som beslutas av landstingsfullmäktige, anger också inriktningen för vad landstingets verksamheter ska uppnå under perioden.

Ladda ner landstingets budget 2017

Fakta om SL och länet - rapport

I "Fakta om SL och länet" finns basfakta om SL-trafiken. Här hittar du bland annat information om antal av- och påstigningar på stationerna, säsongsvariationer i resandet, ålder, kön samt kollektivtrafikens marknadsandelar. Rapporten publiceras en gång per år.

Fakta om SL och länet

Framtidens hälso- och sjukvård

För att möta framtidens vårdbehov genomför landstinget nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning på totalt 42 miljarder kronor ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Framtidsplanen ska vara genomförd år 2018.

Läs mer om Framtidsplanen

Kollektivtrafikens utveckling

Befolkningsökningen i länet ökar belastningen på alla trafiksystem i länet. I takt med att Stockholm växer måste kollektivtrafiken hålla jämna steg för att miljövänliga, punktliga och tillgängliga resor ska kunna erbjudas även framöver.

Läs om landstingets satsningar på kollektivtrafiken

Landstingets logotyp och grafiska profil

Behöver du hjälp med en logotyp eller fråga kring den grafiska profilen är du välkommen att kontakta: digitalkommunikation@sll.se

Mandatfördelning - landstinget

Landstingsfullmäktige är med sina 149 ledamöter landstingets högsta beslutande instans.

Mandatfördelningen efter valet 2014

Riktlinjer för reklam och evenemang i SL-trafiken

Läs hela dokumentet (pdf)

SL:s kundundersökningar

Varje månad genomför SL en kundundersökning som ger en bild av hur nöjda resenärerna är med kollektivtrafiken. Det handlar om allt från punktlighet, störningsinformation och rengöring till trängsel, personalens bemötande och trygghet.

Senaste rapporterna för upplevd kvalitet i kollektivtrafiken

SL:s årsberättelse 2001-2013

I SL:s årsberättelser finns nyckeltal, resultaträkning och resandestatistik. Där finns även information om SL:s arbete med hållbar utveckling. Sedan 2014 ger inte SL ut någon egen årsberättelse utan ingår istället i årsberättelsen för Stockholms läns landsting.

SL:s årsberättelser 2001-2013

Statistik om medarbetare i Stockholms läns landsting

Landstinget redovisar kontinuerligt statistik om medarbetare i Stockholms läns landstings egna verksamheter.

Publicerad statistik om medarbetare i Stockholms läns landsting