Konst för en god och hållbar livsmiljö

Landstinget delar varje år ut ett miljöpris för bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande. Syftet är att uppmärksamma goda exempel inom miljöområdet från de egna verksamheterna. Bland årets nomineringar finns kulturförvaltningens arbete med konsten.

Patienthotell Årstaviken, Södersjukhuset. Två fotokonstverk i ljuslådor ur serien ”Vägen till Rudo”. Till ljuslådorna används LED-belysning för minskad miljöpåverkan. Konstnär: Sven Westerlund. Fotograf: Olof Holdar.

Människan i centrum är ledord i arbetet med konsten på länets sjukhus. Det innebär att konsten inte bara ska bidra till en mänsklig dimension i den kliniska vårdmiljön utan även medverka till en hållbar miljö. Kulturförvaltningen har därför satt upp tydliga och miljöcertifierade mål för arbetet med konstnärliga gestaltningar inom ramen för landstingets satsning på framtidens hälso- och sjukvård.

- Genom att följa upp våra miljömål och löpande stötta de konstnärer vi anlitar kan vi nu konstatera att Nya Karolinska Solna blir det första sjukhuset i länet med genomgående miljöprövad konst. Och samma miljöprövning gäller för alla konstnärliga gestaltningar vi idag arbetar med, berättar konstenhetens chef Elisabeth Wengström.

Hållbar konst för en hållbarare framtid

I Kulturförvaltningens miljökrav ingår att göra miljövänliga materialval och att hantera miljöfarliga ämnen på ett korrekt sätt. Kemikalier som ingår i landstingets utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier får inte användas.

Rent konkret kan det exempelvis handla om att byta ut terpentin mot miljövänligare alternativ, att slänga penslar istället för att tvätta dem i vatten och att välja bort vissa metaller för att undvika avfettningsmedel och farliga moment vid avslipning av ytor.

- Det känns väldigt roligt att vårt miljöarbete blivit så lyckat och att det nu också uppmärksammas genom nomineringen till landstingets miljöpris. Med tanke på att Stockholms läns landsting är landets största beställare av offentlig konst blir summan av varje enskild åtgärd märkbar i vårt arbete för en gemensam hållbar livsmiljö, fortsätter Elisabeth Wengström.

Tillbaka till nyhetslistan kultur