Nu prövar landstinget kultur på recept

Smärtrehab på Danderyds sjukhus och landstingets kulturförvaltning samarbetar i pilotprojektet Kultur på recept, som den 13 oktober börjar sin testperiod.


Två gånger i veckan fram till den 17 december kommer ett tiotal patienter erbjudas att ta del av olika kulturaktiviteter. Bland annat kommer de att gå en skulpturvandring, slöjda, sjunga, bygga instrument, gå på konsert och dansföreställning, göra en musik- och dansvideo samt besöka konstutställningar.

Det är Film Stockholm, Dans i Stockholms stad och län, Länshemslöjdskonsulenterna, Regionbibliotek Stockholm, Stockholms läns museum och Länsmusiken i Stockholm som utformat kulturutbudet i projektet. Georg Drakos, docent i etnologi vid Stockholms universitet följer projektet och kommer att sammanställa en rapport under våren 2015.

Tillbaka till nyhetslistan kultur