Kultur och hälsa i vård och omsorg

Kulturaktiviteter i vården kan tala till det friska i människor och ge en mental paus från sjukdomen.

Foto: Anna Molander. Syntolkning: Bild på två clowner i sjukhusmiljö.

Kultur är hälsofrämjande

Kultur kan förbättra den fysiska och mentala hälsan. Genom att se människan som en helhet där psyke och kropp hänger ihop kan kultur komplettera traditionell medicinsk vård. Kulturaktiviteter kan ge en mental paus för den som är lever med sjukdom.

Den konst som finns på hospice, sjukhus och i andra vårdmiljöer ska bidra till att skapa stimulerande miljöer. Just miljön betyder mycket för patienter och deras anhöriga i mötet med vården.

Kultur för alla åldrar

Region Stockholm erbjuder över hundra kulturprogram inom musik, teater, dans och film för alla åldrar och tillstånd: långvarigt sjuka barn och vuxna inom vården, äldre inom äldreomsorgen. Fokus ligger särskilt på barnsjukvården, äldreomsorgen, hospice och psykiatrin. Programmen är kostnadsfria för Region Stockholms verksamheter. Barn- och äldreomsorg som drivs i kommunal och privat regi får möjlighet till aktiviteter till ett lägre pris.

Region Stockholm satsar på kultur och hälsa

Inom Region Stockholm finns Kompetenscentrum för kultur och hälsa som är en del av regionens satsning på kultur och hälsa. Centrumet ska stimulera till samarbeten mellan vård och omsorg, kultur och forskning så att konst och kultur bättre kan komplettera länets vård och omsorg. En viktig uppgift är att sprida forskning och kunskap, och utveckla nya arbetsmetoder så att fler kan dra nytta av kulturens effekter.