Nya avtal säkrar SL-trafiken under pandemin

Trafikförvaltningen har under coronapandemin fortsatt att köra så mycket bussar och tåg som det bara går, men många avtal är inte anpassade för det läge som nu råder där till exempel färre än vanligt bör resa med varje fordon. Trafiknämnden har den 9 mars beslutat om nya tilläggsavtal för buss- och lokalbanetrafiken.

Foto: Gustav Kaiser

Under coronapandemin har antalet resenärer påverkats kraftigt. Från mars 2020 minskade antalet resenärer successivt med drygt 40 procent jämfört med ett normalt år. De trafikavtal där trafikutövarens ersättning till stora delar bygger på påstigande resenärer och där avsikten är att få fler att resa kollektivt fungerar inte för tillfället på grund av coronaläget och rekommendationerna om att undvika kollektivtrafiken. Trots ett kraftigt minskat resande körde SL under förra året 50 000 extra avgångar, för att motverka trängsel och smittspridning.

- I en osäker tid har vi tagit ansvar och säkrat trafiken för de som verkligen måste förlita sig på kollektivtrafiken och resa tryggt, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör på trafikförvaltningen. De nya avtalen gör att vi kan fortsätta med det samtidigt som trafikentreprenörerna verksamhet säkras genom att de får en fast ersättning för beställd trafik.

Region Stockholms trafikförvaltning tecknade redan i början av pandemin tillfälliga tilläggsavtal till befintliga trafikavtal för buss- och lokalbanetrafiken som gör att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att hålla nere risken för trängsel under pandemin. I höstas förlängdes avtalen. Utifrån rådande pandemiläge ser trafikförvaltningen fortsatt behov av nya avtal för kunna upprätthålla trafikutbudet trots lågt resande.

De nya tilläggsavtalen föreslås gälla från och med den 1 april 2021 till och med den 30 september 2021 med möjlighet att ytterligare förlänga till och med som längst den 31 mars 2022. Avtalen ryms inom trafikförvaltningens befintliga budget för trafiken.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik