Vad görs för att minska trängseln i kollektivtrafiken?

Nu börjar sommarsemestrarna ta slut och skolorna startar. I samband med det väntas fler resa med SL-trafiken. För att minska risken för smittspridning görs de insatser som är möjliga för att minska trängsel på bussar och tåg.

17 augusti börjar trafiken att gå enligt ordinarie tidtabell vilket innebär fler avgångar jämfört med under sommaren. Dessutom planeras förstärkningar i trafiken till linjer eller tider där SL/Trafikförvaltningen under våren kunde se att det fanns risk för trängsel.

Fortsatt gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd vilket innebär att vi alla i första hand ska gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafiken.

Några av åtgärderna i trafiken:

 • De som kör trafiken åt SL fortsätter bevaka och har beredskap för att sätta in fler avgångar på de busslinjer som hade hög belastning och förstärktes under våren, bland annat linje 4, 172, 179, 524, 541, 676, 754 och 807. Linjer som trafikerar större sjukhus förstärks och i alla trafikområden finns bussar som snabbt kan sättas in vid behov. I tågtrafiken går fler långa tåg så ofta det är möjligt.
 • Kundvärdar som kan hjälpa resenärer finns på plats vid större hållplatser, bytespunkter och stationer.
 • Biljettkontrollanter ska säkerställa att alla som reser också har betalat för sin resa och att ingen väljer att resa med just SL-trafiken för att det uppfattas som ”gratis”, vilket kan bidra till trängsel.
 • Om det blir fullt på en bussavgång kan föraren stänga dörrarna och skylta om bussen som fullsatt. Trafikledningen kan sätta in ytterligare bussar på linjen.
 • SL och Waxholmsbolaget kommer i samtliga tillgängliga informationskanaler fortsätta att informera alla resenärer om vad som gäller i kollektivtrafiken: Undvik onödiga resor men om du måste resa, håll avstånd.

Viktiga råd till dig som resenär:

 • Res inte med oss om du känner dig sjuk.
 • Avstå från att resa om du till exempel kan jobba hemifrån eller ta dig fram på annat sätt.
 • Försöka resa utanför rusningstid, om du absolut måste resa.
 • Håll avstånd från dina medresenärer på stationer, hållplatser och vid på- och avstigning
 •  Respektera en fullsatt avgång. Vänta på nästa buss eller tåg om det är fullt.
 • Se till att ha giltig och betald biljett för att undvika tilläggsavgift vid biljettkontroll.
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik