Tilldelningsbeslut för Roslagsbanan och busstrafik i Norrort och Norrtälje

Trafiknämnden i Region Stockholm har idag beslutat att uppdra åt Transdev Sverige AB att utföra SL-trafiken på Roslagsbanan samt busstrafiken i Norrort och Norrtälje. De nya avtalen träder i kraft under vår och sommar 2021.

Målet med upphandlingarna har varit att teckna trafikavtal som ska bidra till att öka det kollektiva resandet, samtidigt som kundnöjdheten bibehålls och på sikt ökar. Andra mål är att trafiken ska bedrivas miljöanpassat, säkert och resurseffektivt.

– Även om den nuvarande Coronakrisen kommer att påverka samhället och kollektivtrafiken under en lång period framöver, så är det viktigt att trafiken utförs så bra som möjligt. De tilldelningsbeslut som idag fattats kommer att bidra till detta, säger Sara Catoni, chef för Region Stockholms trafikförvaltning och AB SL.

Trafikavtal E34, Roslagsbanan

Roslagsbanan har årligen cirka 15 miljoner påstigande. Avtalet träder i kraft  den 2 april 2021 och sträcker sig över 12 år. Avtalets värde beräknas till cirka 4 miljarder kronor. I upphandlingen inkom sex anbud.

Trafikavtal E35, buss Norrort

I avtalsområdet ingår busstrafiken i Täby, Vaxholm, Österåker, Danderyd och Vallentuna med cirka 23 miljoner påstigande per år. Avtalet är utformat som en kombination av ersättning för utförd produktion och rörlig ersättning per validerad biljett. Det träder i kraft  den 2 april 2021och sträcker sig över 9 år. Avtalets värde beräknas till cirka 5,7 miljarder kronor. I upphandlingen inkom fem anbud. Tre linjer och ett område i västra Vallentuna får anropsstyrd busstrafik i det nya avtalet.

Trafikavtal E38, Norrtälje

I avtalsområdet ingår busstrafiken i Norrtälje samt pendelbussar till och från Stockholm. Området har cirka 5,5 miljoner påstigande per år. Avtalet är utformat som en kombination av ersättning för utförd produktion och ersättning  per validerad biljett. Det träder i kraft  den 25 juni 2021 och sträcker sig över 9 år. Avtalets värde beräknas till cirka 3 miljarder kronor. I upphandlingen inkom fyra anbud. Två linjer samt områdena nordvästra Rimbo och västra Norrtälje får anropsstyrd busstrafik i det nya avtalet.

Om Transdev

Transdev kör idag busstrafik för SL i Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Transdevs dotterbolag Blidösundsbolaget kör pendelbåtlinje 89 mellan Ekerö och Stockholm och 18 av Waxholmsbolagets fartyg i skärgårdstrafiken.

Transdev kör också upphandlad busstrafik i tio regioner samt upphandlad tågtrafik för Öresundståg i Skåne, Kustpilen i Östra Götaland, Upptåget i Uppland och spårvagn i Norrköping. Transdev bedriver även fjärrtågstrafik med Snälltåget.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik