SL:s pendeltågsdepå i Älvsjö ska byggas om

Depån i Älvsjö ska utvecklas och anpassas till dagens pendeltåg för att säkerställa ett effektivt fordonsunderhåll och för att klara trafiken i framtiden. Trafiknämnden tog den 25 november ett genomförandebeslut om att bygga om depån.

 

Region Stockholm har genomfört flera pendeltågssatsningar i närtid såsom inköp av nya tåg, utökad trafik och medfinansiering av en ny station i Vega. Nu ska man modernisera Älvsjödepån för att bättre kunna serva, tvätta, reparera och hantera tågen. På sikt ska det minska trängseln och förseningar orsakade av inställda tåg. Det är också en förutsättning för att klara framtida trafikökningar.

Depån ska fungera i många år till

Vagnhallen i Älvsjö är pendeltågssystemets äldsta med 50 år på nacken och främst utformad för underhåll av de äldre pendeltågen, som nu är avvecklade.

Den nya modellen av pendeltåg är bland annat utrustad med klimatanläggning för att ge resenärerna en behaglig temperatur ombord. Klimatanläggningen och ett flertal andra tekniska komponenter är till skillnad mot hur det var i de äldre vagnarna monterade på taket för att minska störningarna vintertid från snö och isbildning.

Det är anledningen till att Region Stockholm vill bygga om verkstadsspår, tvättanläggning, lyftanordningar och uppställningsplatser. Upprustning av depåbyggnader, bana, el och signaler sker också, och förlänger livslängden på anläggningen. Den ombyggda depån beräknas bli klar 2025.

Snabba fakta – 5 av investeringarna i Älvsjödepån

  • Verkstadsplatser anpassade för de nyare pendeltågen (X60)
  •  Ny fordonstvätt för renare fordon
  • Avisningsanläggningen byggs ut så att fler vagnar kan avisas från snö och is samtidigt
  • Installation av vattenreningsverk som uppfyller aktuella miljökrav
  • Installation av ett fastighetsövervakningssystem som bidrar till effektivare energianvändning.
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik