Så blir kollektivtrafikens tidtabeller för 2020

Kollektivtrafiken i Stockholm ses över årligen och nu är det klart vilka förändringar som sker i trafiken från och med december 2019.

Planeringen av tidtabellerna för kollektivtrafiken i Stockholms län består av flera parallella processer. I november är det slutliga trafikförändringsdokumentet klart och de nya tidtabellerna för 2020 börjar gälla från och med 15 december 2019.

I det här dokumentet finns en fullständig sammanfattning av alla förändringar som sker i trafiken (PDF).

Här är några av de större förändringarna och större trafikpåverkande arbeten uppdelat på trafikslag: 

Pendeltåg

Södertäljegrenen får utökad trafik vilket innebär sex avgångar i timmen från Södertälje under hela högtrafiken. Linje 44 förlängs till Tumba vilket innebär att Stuvsta, Huddinge, Flemingsberg, Tullinge och Tumba får tio tåg i timmen under högtrafiken och en ökning från fyra till sex tåg per timme i mellantrafiken på vardagar. Gnesta får entimmestrafik på helgerna.

Trafikverkets arbeten på Mälarbanan innebär trafikförändringar, främst under söndagsmorgnar, Kristi himmelsfärd, sommaren och allhelgonahelgen. Tågspåren stängs också av mellan Tungelsta och Nynäshamn under påskhelgen, mellan Järna och Gnesta 4-7 september och mellan Knivsta och Uppsala 2-5 oktober.

Tunnelbana

Blåa linjen får en turtäthet på 3,5 minuter istället för tre minuter mellan Kungsträdgården och Västra skogen under rusningen. Orsaken är förberedande arbeten vid Kungsträdgården för nya tunnelbanan.

Under sommaren 2020 kommer några större arbeten påverka tunnelbanetrafiken, exempelvis arbetet med att bygga ut tunnelbanan och sista etappen av renoveringen av Söderströmsbron.

Roslagsbanan

Trafiken påverkas av upprustningsarbeten som startar till påsk. Under påskhelgen ersätts hela Roslagsbanan med buss. På sträckan mellan Täby kyrkby och Kårsta fortsätter ersättningsbussarna att köra till och med den 8 november på grund av upprustningen och utbyggnaden av dubbelspår.

Tvärbanan

Tvärbanans Kistagren planeras öppna för trafik till Bromma flygplats under kvartal fyra, 2020. Fram till dess fortsätter Tvärbanan att köra förbi Karlsbodavägen och Norra Ulvsunda utan att stanna.

Under sommaren sker arbeten som innebär att delar av Tvärbanan stängs av vid olika tillfällen, störst påverkan blir det på sträckan Johannesfred-Solna station.

Buss

I busstrafiken får de flesta kommunerna fler och tätare avgångar. Bland de större nyheterna i busstrafiken märks två nya tvärgående busslinjer:

803 Tyresö-Älvsjö-Telefonplan

Linjen ska avlasta bussterminalen vid Gullmarsplan och erbjuda en ny snabb tvärgående bussförbindelse från Tyresö till pendeltåget i Älvsjö och tunnelbanan i Telefonplan. Bussen får halvtimmestrafik under morgonens och eftermiddagens rusningstrafik.

612 Danderyds sjukhus-Arninge-Kista centrum

Linjen ska fungera både som en tvärförbindelse mellan Täby och Kista och som en snabbare förbindelse mellan arbetsplatser och nybyggda bostäder i Arninge/Ullna strand och Danderyds sjukhus. Bussen får halvtimmestrafik under morgonens och eftermiddagens rusningstrafik.

Trafik på sjö

SL:s pendelbåtlinje 80 får utökad turtäthet och linjesträckning från 1 januari 2020. Linjen förlängs från Frihamnen till Ropsten för att resenärer lättare ska kunna byta till tunnelbana. Vissa avgångar fortsätter från Ropsten till Tranholmen och Storholmen, som får trafik året runt. I samband med det upphör Waxholmsbolagets linje 81 eftersom SL:s pendelbåt 80 går samma sträcka.

Bakgrund till förändringarna

I början av 2019 skickade trafikförvaltningen i Region Stockholm ut en remiss till kommunerna i länet och till funktionshindersorganisationer. Den innehöll en bruttolista med tänkbara trafikförändringar för bussar, lokalbanor, tunnelbana och sjötrafik.

Bruttolistan innehöll förslag om förändring av linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. De togs fram i samarbete mellan trafikförvaltningen och trafikutövarna, som kör trafiken på uppdrag av SL.

Förslagen bygger bland annat på:

  • Kommunernas planer för ny bebyggelse.
  • Statistik över antalet resenärer på respektive linje och i respektive område.
  • Synpunkter och önskemål från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog.

Under våren fortsatte arbetet med att utreda de föreslagna förändringarna, med fördjupade analyser och prioriteringar mellan de olika förslagen.

För pendeltågstrafiken gäller lite andra förutsättningar eftersom pendeltågen delar spår med fjärrtåg, regionaltåg och godståg. Varje år ansöker trafikförvaltningen och övriga tågoperatörer om tåglägen hos Trafikverket som tar beslut om hur tågtrafiken ska se ut.

Nu under senhösten är det slutliga trafikförändringsdokumentet klart. Det innehåller information om vilka förändringar som kommer att genomföras i både SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik