Fullskaletest av plattformsbarriärer på Bagarmossens tunnelbanestation

På trafiknämndens möte den 25 november togs ett förnyat beslut om att testa plattformsbarriärer i tunnelbanan. Försöket genomförs på en station med start i början av 2021 och skiljer sig något från tidigare inriktning om att testa barriärer på Medborgarplatsen och Åkeshov.

Pendeltågsstationen Stockholm Citys plattformsbarriärer öppnas på liknande sätt. Fotograf: Gustav Kaiser.

Med en avskiljande vägg mellan spår och plattform minskar risken att ramla ner, eller att någon tar sig ner, på spårområdet vilket förväntas rädda liv och minska antalet skadade i tunnelbanan. Barriärerna kan också bidra till färre driftstopp i tunnelbanan, som idag sker till följd av att människor olovligt vistas på spåren, samt en bättre arbetsmiljö för förarna.

Nu står det klart att fullskaletestet ska genomföras på Bagarmossens tunnelbanestation. Plattformsbarriärerna kommer att ha genomskinliga halvhöga väggpartier och öppnas på liknande sätt som plattformsbarriärerna på pendeltågsstationen Stockholm City. Påverkan på trafiken och resenärerna bedöms bli mindre jämfört med tidigare förslag då det nu handlar om en inomhusstation långt ut på en linje och med färre på- och avstigande. Planen är att barriärerna ska tas i drift i början av 2021. Försöket kommer att kunna utvärderas under drygt ett år och med möjlighet att undersöka ifall lösningen går att göra permanent.   

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik