Två nya pendelbåtslinjer - kommer gå till Vaxholm och Värmdö

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har tittat på möjligheterna att köra pendelbåtar i fyra områden i Stockholm och landat i två linjer, som införs på försök. Den första linjen startar redan hösten 2020. Det har sjötrafikutskottet beslutat den 22 oktober.

De senaste åren har trafikförvaltningen startat flera pendelbåtslinjer på försök som lett till att SL:s pendelbåtstrafik utvecklats. Pendelbåtslinjerna 80 (Nybroplan - Nacka strand - Lidingö - Frihamnen) och 89 (Klara Mälarstrand - Tappström) är exempel på försöklinjer som övergått till permanenta linjer. Tanken med att bygga ut kollektivtrafiken till sjöss är att korta restiderna samtidigt som vägarna på land avlastas.

I budgeten för 2019 beslutades att två nya pendelbåtsförsök skall genomföras i Stockholm under nuvarande mandatperiod. Under året har trafikförvaltningen undersökt flera olika alternativ. Nu står det klart att den första pendelbåtlinjen, som beräknas starta hösten 2020, kommer gå från Rindö i Vaxholm via Ramsö, Tynningö, Vaxön, Lidingö och Nacka till Stockholm. Den andra linjen kommer gå från Ålstäket i Värmdö via Nacka till Stockholm och beräknas starta våren 2022. Pendelbåtarna kommer ingå i SL-trafiken och ska gå på försök under två års tid med möjlighet till förlängning.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik