Planering för Roslagsbana till City och Spårväg Syd startar 2020

Redan nästa år startar planeringen av Spårväg Syd och förlängningen av Roslagsbanan till City. Detta är möjligt efter att Region Stockholm nått överenskommelser med berörda kommuner.

Foto: Gustav Kaiser

Trafiknämnden har den 22 oktober godkänt avtalen. Slutgiltigt godkännande sker i fullmäktige i november.

Det är trafikförvaltningen i Region Stockholm som ansvarar för utbyggnaden av Spårväg Syd och Roslagsbana till City. Enligt avtal var projektstart för Spårväg Syd planerad till år 2024 och förlängningen av Roslagsbanan till år 2026.

De politiskt styrande i Region Stockholm har sedan våren 2019 haft samtal med berörda kommuner om att tidigarelägga utbyggnationerna. Ambitionen är att utbyggnaderna ska ske parallellt med kommunernas planprocesser för de nya bostäder och cykelbanor som ingår i Sverigeförhandlingens avtal.

De kommuner som regionen har fört dialog med är Stockholms stad, Huddinge, Täby, Vallentuna och Österåkers kommun. Under oktober månad har parterna undertecknat nya avtal för att projekten ska starta redan år 2020. Det är inte byggstart som kommer att ske nästa år, utan själva planeringen. Syftet är att tidigarelägga trafikstarter i motsvarande utsträckning.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik