Höstens första beslut för kollektivtrafiken

Den 27 augusti höll Trafiknämnden sitt första sammanträde för hösten. På mötet fattades flera beslut som kommer att påverka kollektivtrafiken i Region Stockholm under de närmaste åren.

Nu har hösten dragit i gång. SL:s årliga sommarupprustningar av trafiken börjar lida mot sitt slut, och SL-trafiken har gått över till hösttidtabell. Den 27 augusti höll Trafiknämnden sitt allra första sammanträde för hösten där man fattade beslut om flera frågor som påverkar kollektivtrafiken i regionen.

Brandgasavskiljande glaspartier i tunnelbanan

Trafikförvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra brandsäkerheten i tunnelbanan. Den handlingsplan som godkändes av Trafiknämnden den 27 augusti innebär att trafikförvaltningen ska genomföra en utrednings- och planeringsstudie för bygget av brandgasavskiljande glaspartier på stationerna.

Brandgasavskiljande partier är ett effektivt brandskydd som förenklar utrymning av stationerna, samtidigt som det underlättar räddningstjänstens insats vid en eventuell rökutveckling.

Mer investeringar till IT i C20-vagnar som byggs om

Ett arbete pågår med att bygga om 271 stycken av tunnelbanans C20-vagnar för en mer modern standard anpassad för framtidens behov.

Nu har Trafiknämnden tagit beslut om kompletterande investeringar i projektet inom IT-området. De ombyggda vagnarna kan därigenom få till exempel uppkopplade trygghetskameror, vars data överförs trådlöst via mobilt bredband. Det blir både en källa till ökad trygghet hos resenärerna och ett utökat stöd för polisen och Trygghetscentralen i det förebyggande arbetet med säkerhet och trygghet i tunnelbanan.

Investeringarna möjliggör att aktuell data från fordon under färd kan samlas in, analyseras och användas till effektivare planering av underhåll av fordonen. Det blir även möjligt att ge resenärerna den senast uppdaterade störningsinformationen via de skärmar som installeras i fordonen.

Nytt genomförandebeslut för bussterminal i Katarinaberget

Trafiknämnden har godkänt nytt genomförandebeslut för bygget av den nya bussterminalen i Katarinaberget. Genomförandebeslutet förnyas efter tillkommande kostnader i projektet, med anledning av den komplicerade miljön för bygget och de höga krav som ställs på att den nya terminalen ska vara säker och ändamålsenlig.

Bussterminalen är en viktig del av Slussens ombyggnad och utveckling. Den planeras stå färdig år 2023 och kommer att erbjuda Nacka- och Värmdöborna smidigare resor och byten mellan färdmedel utan den trängsel som präglar miljön vid Slussen i dag.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik