SL-biljetter i Waxholmsbolagets trafik under lågsäsong

Från 16 september gäller SL-biljetter för 30 dagar eller längre även på båtarna i Waxholmsbolagets trafik.

Trafiknämnden beslutade den 14 maj 2019 att vissa SL:s biljetter ska gälla tills vidare i Waxholmsbolagets trafik under höst och vinter.

Periodbiljetterna gäller inte under sommarmånaderna då skärgårdstrafiken är som mest intensiv. Enligt beslutet ska 30- och 90-dagarsbiljetter samt årsbiljetter gälla – precis som under försöket. Det gäller även biljetter som är giltiga i mer än 30 dagar ur SL:s skolsortiment. Man kommer också kunna åka med Movingos sortiment (om det finns SL-giltighet i biljetten) och SL/UL-sortimentet.

Waxholmsbolagets biljettsortiment och reskassa gäller som tidigare med innebörden att den resenär som inte har ett SL-periodkort kan resa med Waxholmsbolagets biljett. Biljett kan köpas vid Waxholmsbolagets försäljningsställen, ombord på fartygen eller av ombud.

Skärgårdstrafiken lyder under andra regler än kollektivtrafik på land, därför gäller inte SL:s resegaranti oavsett vilken biljett som används för resa med Waxholmsbolaget.

Utvärdering av försök

Av dem som reste med periodbiljetten var det närmare två tredjedelar av de tillfrågade som förändrat sina resebeteenden och då handlar det främst om ökad (jobb-)pendling men även om att upptäcka nya platser i högre utsträckning. En hel del helt nya resenärer har också tillkommit i trafiken tack vare försöket.
Resenärerna är följaktligen generellt mycket positiva till försöket, det upplevs enklare att resa med Waxholmsbolaget och det har ändrat resenärernas beteende i relativt hög utsträckning

Under de senaste två åren reste omkring 1,6 miljoner resenärer med Waxholmsbolaget per år. Drygt 1,1 miljoner av dessa resenärer reste under perioden maj–augusti.

Öppnar för fler besökare i skärgården

Genom att tillåta SL-kortet ombord på Waxholmsbolagets båtar får fler invånare i Stockholmsregionen tillgång till skärgården, och att få fler besökare till öarna under perioder med lägre resande var en av utgångspunkterna. Det blir också enklare för SL:s och Waxholmsbolagets resenärer som byter mellan trafikslagen båt, buss och tåg eftersom SL:s periodbiljett kan användas hela vägen.

När gäller det?

SL:s periodbiljetter gäller i Waxholmsbolagets trafik under lågsäsong med start 16 september 2019 och som längst till 7 maj 2020. 2020 startar lågsäsongen tidigast 15 september.

Giltighet av SL-biljett upphör och börjar gälla i samband med den årligen återkommande tidtabellsförändringen i vår- respektive hösttidtabell. 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik