Status för rulltrapporna på station Stockholm City

Stockholm City har nu öppnat igen. Stationen stängdes tillfälligt efter helgen 23-24 mars på grund av trasiga handledare på tre rulltrappor. Rulltrapporna är fortfarande avstängda och resenärsflödet övervakas nu extra noga eftersom det kan bli trängsel i trappor och på plattformen.

Under helgen drabbades tre rulltrappor på Stockholm City av urspårade handledare. Det innebar att endast en rulltrappa från de södergående spåren till centrala mellanplanet var i drift, vilket i sin tur ledde till att plattformen stängdes eftersom utrymningskapaciteten inte bedömdes tillräcklig. Grundorsaken till de trasiga handledarna är att de inte håller tillräckligt god kvalitet.

Att reparera de rulltrappor där handledarna nu gått sönder är prioriterat och underhållsentreprenören Kone arbetar för att så fort som möjligt åtgärda detta. Prognosen för när det kan vara klart är osäker.

Rulltrapporna på de båda pendeltågsstationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan har sedan trafikstarten i juli 2017 varit behäftade med en rad fel och brister. Dels havererade en rulltrappa sommaren 2018, vilket ledde till att kopplingen mellan motor och växellåda på samtliga rulltrappor av samma typ byts ut. Dels har det varit återkommande fel av andra slag, bland annat urspårade eller trasiga handledare.

Trafikverket byggde stationerna och upphandlade rulltrapporna. Inför att trafikförvaltningen tog över driften av stationerna fick konsultföretaget Sweco uppdrag att granska anläggningen. I sin rapport pekade Sweco på en rad brister, bland annat kvalitetsbrister i rulltrappornas handledare och utformningen av teknikrum. Trafikförvaltningens inställning är att Trafikverket ska stå för kostnaderna för att åtgärda bristerna. Därför håller trafikförvaltningen inne 181 miljoner kronor i slutbetalningen till Trafikverket.

Rulltrappsleverantören Otis arbetar med att byta ut kopplingarna i rulltrapporna. På Stockholm City är det tre rulltrappor som ännu inte åtgärdats. Förutom kopplingsbyte sker också installation av tillsatsbroms för extra säkerhet på ett stort antal rulltrappor. Tillsatsbromsen är en ny konstruktion som tillförs rulltrapporna och den måste besiktigas. Så snart installationen av tillsatsbromsarna fått godkännande kommer fler av de stoppade rulltrapporna att kunna startas.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik