Trafiknämndens sammanträde 29 januari

Den 29 januari 2019 hade trafiknämnden sammanträde.

De beslutsärenden som togs upp berörde bland annat strategisk pendelbåtsutredning, fastställande av serviceavtal för Roslagsbanan och trafiknämndens verksamhetsplan för 2019. Samtliga beslutsärenden fastställdes enligt dagordning.

Här kan du läsa mötets dagordning och hitta mer information om de beslutsärenden som togs upp under sammanträdet.

Protokoll från mötet publiceras inom 14 dagar från sammanträdet. 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik