Blidösundsbolaget får köra den kollektiva sjötrafiken i Stockholms mellanskärgård

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har den 4 december beslutat att uppdra åt Blidösundsbolaget att bedriva kollektiv sjötrafik i mellersta skärgården - avtal E39B. Det är den andra och största av fyra upphandlingar som görs för skärgårdstrafiken under 2018 och 2019.

– Det nya avtalet säkrar en stabil trafikdrift för en lång tid framöver i hela Stockholms mellanskärgård, säger Richard Borgström, chef för Sjötrafik på trafikförvaltningen. Vi får med detta beslut bättre möjligheter att sätta in fartyg där de behövs och att flytta fartyg mellan olika trafikområden, vilket kommer bidra till att resenärer ut till öarna får en bättre trafik året om.

Planerad start för detta avtalsområde, som omfattar trafik i alla områden i mellersta skärgården, är i december 2019. Avtalet sträcker sig som längst till år 2028 och är värt cirka 120 miljoner kronor per år. Trafiken utförs med Waxholmsbolagets egen flotta på 18 fartyg. Här ingår de historiska fartygen Storskär, Norrskär och Västan.

Trafiken beställs av Waxholmsbolaget i samråd med trafikutövaren och intressenter. Omfattningen kan ändras och utvecklas under avtalsperioden. Målet är att bibehålla den höga kundnöjdheten hos resenärerna samt en ökad kostnadseffektivitet.

Nyheter i avtalet

Nytt i avtalet är att entreprenören ansvarar för underhåll och skötsel av fartygen och att det ställs högre krav på miljömålen: att man arbetar för att uppnå trafikförvaltningen mål om en fossilfri kollektivtrafik i hela länet – även till sjöss.

Tre anbudsgivare inkom med anbud varav två gick vidare till slutförhandling.

– Vi har fått in två väldigt konkurrenskraftiga anbud där båda anbudsgivarna har visat att de har god insikt i vad som krävs för att sköta detta komplexa uppdrag, säger Richard Borgström. Båda anbuden har varit likvärdiga när det gäller kvalitet. Det som avgjorde tilldelningen var prisnivån.

Upphandlingar i övriga avtalsområden

I september tilldelades även Blidösundsbolaget uppdraget att utföra trafik i mellanskärgårdens område C, mellan Vaxholm och kärnön Ramsö samt viss tillkommande helgtrafik från Stockholm till mellanskärgården. Trafikstart för det avtalet är 15 april 2019. I början av 2019 bestäms vem som kommer att driva trafik i områdena D1 och D2 i mellersta ytterskärgården. Trafikstart är tänkt att ske i december 2019.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik