Bärbar kamera ska ge tryggare kontroller

Den 10 december 2018 startar ett försök där biljettkontrollanter får likadana kameror på uniformen, som ordningsvakter bär sedan i februari.

ISS, företaget som utför biljettkontroller på uppdrag av SL, inför nu bärbar kamerautrusning på en del av sin personal. Under en försöksperiod ska man se om kameran kan vara ett stöd vid kontrollerna: dels i samband med potentiellt hotfulla situationer gentemot biljettkontrollanterna, dels för att säkerställa att rätt personer får tilläggsavgift.

Kamerorna är ungefär lika stora som en mobiltelefon och bärs antingen runt halsen eller på biljettkontrollanternas uniform. Till skillnad från trygghetskamerorna på stationer, tåg och bussar – som alltid är påslagna – slår biljettkontrollanterna själva på kameran manuellt vid behov.

Därför införs bärbara kameror

SL värnar om säkerheten för personalen som arbetar i SL-trafiken och att rätt personer får betala tilläggsavgift. Syftet med bärbara kameror är att:

  • Säkerställa att det är rätt person som får tilläggsavgiften om en resenär ertappas med att resa utan en giltig biljett. Genom att filma personen som ertappas går det att säkerställa att personen inte använder sig av någon annans personuppgifter.
  • Förebygga att hotfulla situationer uppkommer i samband med biljettkontroller.
  • Underlätta en eventuell utredning i efterhand om det uppstått en hotfull situation.

Det gäller vid biljettkontroller

SL har rätt att ta ut en tilläggsavgift av resenärer som inte har biljett eller reser på fel biljett vid en biljettkontroll. Resenärer som anser att det gjorts en felaktig bedömning, kan bestrida tilläggsavgiften. På sl.se kan du läsa mer om vad som gäller när någon reser utan giltig biljett. 

Den personliga integriteten

Syftet att förebygga hotfulla situationer och underlätta utredning anser SL överväga den eventuella kränkning det kan vara för en enskild person att bli filmad. Kameraövervakning med kroppsburen kamera lyder under GDPR och SL behandlar personuppgifter enligt dessa riktlinjer. Läs mer om hur SL hanterar personuppgifter på SL:s webbplats.

Vem kan se materialet?

Materialet som spelas in är krypterat och kan inte ses av den som bär kameran eller av någon annan som på något sätt får tag på kameran. Det inspelade materialet går direkt över till en lokal server dit åtkomsten är begränsad till ett fåtal personer hos ISS. Endast de kan se och behandla det material som behövs för att utreda eventuella invändningar.

Den som filmats kan begära ut material

Enligt Dataskyddslagstiftningen har alla rätt att begära ut information om vilka personuppgifter SL behandlar som rör den egna personen. För att göra det kan man specificera vad begäran gäller till SL Kundtjänst eller SL:s dataskyddsombud.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik