MTR Gamma AB tar över pendeltågstrafiken

Trafiknämnden beslutade tisdag den 8 december att MTR Gamma AB ska driva pendeltågsverksamheten i Stockholm från december 2016. Målsättningen är hög kundnöjdhet, punktlighet och god samverkan. Avtalet gäller i tio år med en möjlighet till förlängning med ytterligare 4 år.

Ansvaret för pendeltågsverksamheten omfattar bland annat trafikdrift, underhåll av fordon och stationer och kundservice.
MTR Gamma AB kommer från och med december 2016 att ha ett helhetsansvar för pendeltågsverksamheten, ett ansvar som bland annat omfattar trafikdrift, underhåll av fordon och stationer samt tjänster som till exempel kundservice.

Pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen är Sveriges mest trafikintensiva järnvägssystem med cirka 300 000 påstigande resenärer en vanlig vardag och en viktig del i kollektivtrafiken. 

Kort om upphandlingen

– Upphandlingen har pågått i över två år och vi är nöjda med upphandlingsprocessen där vi har haft en tuff konkurrens med flera bra anbud. Både pris och kvalitet har varit avgörande för beslutet och vi känner oss trygga i att vi tillsammans med MTR Gamma kan fortsätta att leverera och utveckla pendeltågstrafiken för våra resenärer, säger Ragna Forslund, tillförordnad förvaltningschef på trafikförvaltningen.

Under tiden för uppdraget kommer stora satsningar att göras på infrastrukturen. Ett exempel är att pendeltågstunneln Citybanan öppnar, vilket kommer att ge möjligheter till förbättringar, men även utmaningar.
Mer om pågående satsningar inom kollektivtrafiken på sll.se

Ersättningen till MTR Gamma AB baseras huvudsakligen på utförd produktion och hur väl målen för uppdraget uppfylls. Målen för uppdraget omfattar bland annat kundnöjdhet, punktlighet och samverkan.

Fakta

 • Avtalets värde är cirka 30 miljarder kr (beräknat på 14 år)
 • Avtalstiden är 10 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 4 år
 • Trafikstart sker 11 december 2016

Övriga anbudsgivare i bokstavsordning

 • Abellio Pendeltåg Stockholm AB
 • Keolis Spår AB
 • SJ AB
 • Svenska Tågkompaniet Stelo AB

Fakta om pendeltågen

 • Antal påstigande resenärer per år: cirka 87 miljoner
 • Kundnöjdhet: 66 % i november 2015
 • Antal trafikerade stationer: 53
 • Längd: 241 km
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik