De får köra färdtjänsttaxi i Stockholm

Det blir Sverigetaxi, Taxi Kurir och Taxi Stockholm som får bedriva färdtjänsttaxi i Stockholms län. Det beslutade trafiknämnden i Stockholm läns landsting den 25 september.

Beslutet innebär att en ny och två nuvarande trafikutövare får förtroendet att transportera de resenärer som har svårigheter att resa med den vanliga kollektivtrafiken i Stockholms län och får resa med färdtjänsten. Trafikstart sker den 1 april 2019 och avtalen löper fram till 31 mars 2022, med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år.

– Nya regler har gjort det möjligt för oss att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor för de förare som kör färdtjänst i Stockholm, säger Caroline Ottosson, chef för trafikförvaltningen. Vår förhoppning är att avtalen ska leda till bättre leveranser och en fortsatt hög kundnöjdhet.

Nytt i avtalen är att det finns incitament för transporter med bland annat bilbarnstol och ledarhund samt större drivkrafter för förare att hjälpa till då taxibil uteblivit. Det ska säkerställa att resenärer som behöver använda resegarantin får en ny taxi. Avtalen innehåller också omfattande krav på utbildning av förare och förståelse för mjuka värden, som bemötande.

Fakta om avtalen

  • 3 år med option på förlängning med 1 år
  • Totala värdet är drygt 800 miljoner kronor per år
  • 33 avtalsområden fördelade över länets kommuner, vilket gett både stora och små aktörer möjlighet att lämna anbud
  • Cirka 4 000 fordon
  • Följer bestämmelser om arbetsrättsliga villkor

Fakta om uppdraget

Omfattar färdtjänsttaxi, sjukresor och landstingsanställdas tjänsteresor inom Stockholms län. Varje dag görs cirka 10 000 resor, varav 2 500 sjukresor, med färdtjänsten i Stockholms län.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik