Status för avstängda rulltrappor på Stockholm City och Stockholm Odenplan

Flera av de rulltrappor som stoppats av säkerhetsskäl på pendeltågsstationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan har nu börjat gå igen.

Det finns nu minst en uppåtgående rulltrappa som fungerar i varje uppgång som leder från plattformarna upp till det centrala mellanplanet på Stockholm City.

På Stockholm Odenplan fungerar nu 17 av 21 rulltrappor och på Stockholm City fungerar 36 av 44 rulltrappor. De rulltrappor som står stilla kan användas att gå i.

Resenärer uppmanas att följa de pilar som visar gångriktningen i de stillastående rulltrapporna. Detta för att underlätta flödena och minska trängsel i trapporna.

Trafikförvaltningen tar allvarligt på situationen och prioriterar säkerheten för SL:s resenärer. Att ett antal rulltrappor nu endast kan användas för gångtrafik påverkar utrymningskapaciteten på station Stockholm City. Av säkerhetsskäl tillåts därför färre människor än normalt att befinna sig i stationen samtidigt.

Vi övervakar hela tiden flödet av resenärer vid Stockholm City och kan tillfälligt och kortvarigt tvingas stänga nedgångarna till på perrongerna för tillträde tills mängden resenärer på stationen minskat.

Vi beklagar att vi tvingas vidta dessa åtgärder, men säkerheten måste alltid gå först. Vi arbetar med att få igång de stillastående rulltrapporna så fort som möjligt, men vår bedömning nu är att det sannolikt kommer att dröja en bit in på hösten innan alla är igång igen.

Vi arbetar också med extra underhåll i de rulltrappor som är i drift för att de inte ska drabbas av andra fel som leder till stopp. 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik