Fritt resande med SL för länets skolungdomar i sommar

Med start den 25 maj och två veckor framåt skickar SL ut "Ungdomsbiljett 2018" till drygt 160 000 skolelever i Stockholms län. Biljetten gäller för avgiftsfritt resande med SL under perioden 16 juni – 9 augusti. I Stockholms län gäller möjligheten att resa avgiftsfritt också ungdomar som reser med färdtjänsten.

Foto: Erja Lempinen.

I år har länets skolelever extra skäl att fira att sommarlovet är här. SL delar i år ut en ungdomsbiljett till alla som går ut årskurs 6–9 i grundskolan, grundsärskolan eller sameskolan och årskurserna 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan samt årskurs 6–10 i specialskolan.

Biljetten gäller dygnet runt alla veckans dagar under perioden 16 juni - 9 augusti. Ungdomar med färdtjänsttillstånd reser under samma period utan egenavgift med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi.

Kortet skickas ut i maj och juni

De som har rätt till ungdomsbiljetten får hem biljetten laddad på ett SL Accesskort senast den 12 juni. Har kortet inte kommit fram kan du efter det datumet kontakta SL:s kundtjänst på 08 600 10 00 eller via sl.se för att få hjälp. Ungdomar med skyddad identitet får biljetten via sin hemkommun.

Förlorat kort ersätts bara om du registrerat det

Alla som registrerar kortnumret på sl.se får förlustgaranti, det vill säga ett nytt kort med samma biljett om man förlorar det. Gör det direkt när du får ditt kort för att vara säker om olyckan skulle vara framme.

Bakgrund

Ett nytt regelverk gör att unga kan resa avgiftsfritt med kollektivtrafiken under sommarloven 2018-2020. Regeringen har bestämt vilka årskurser som ska få en biljett. Landstingsfullmäktige beslutade den 8 maj att möjligheten att resa avgiftsfritt också gäller de som har tillstånd att resa med färdtjänsten.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik