Investeringar för enklare resande

Med start i vår anpassas biljettläsarna i SL-trafiken för att alla spärrar ska kunna släppa igenom resenärer med mobilbiljetter. Det blir också möjligt att betala med swish vid biljettköp i SL:s app.

Spärrarnas biljettläsare för Accesskort samsas snart med nya läsare för mobilbiljetter. Foto: Henrik Berglund

Trafikförvaltningen har fått i uppdrag av Trafiknämnden att löpande under 2018 installera biljettläsare för mobilbiljetter i SL-trafikens spärrar och bussar samt på eller vid pendelbåtar.

Med nya biljettläsare för att läsa av mobilbiljetter kan alla resenärer passera genom de automatiska spärrarna.

Kostnaden för den fasta utrustningen beräknas bli 60 miljoner kronor. Nyttan är att det blir enklare att resa och lättare för trafikförvaltningen att komma åt problemet med falska biljetter.

– Med nya biljettläsare för att läsa av mobilbiljetter kan alla resenärer passera genom de automatiska spärrarna. Dessutom finns ett utbrett problem med fusk med mobila biljetter, framför allt på bussarna, vilket det nu blir lättare att komma åt, säger Henrik Palmér, ansvarig för intäkter på trafikförvaltningen.

För två år sedan testades 100 optiska SMS-läsare på ett urval bussar i länet, i ett försök som visade sig mycket positivt. Enligt busschaufförerna visade sig cirka 30-40 procent av mobilbiljetterna vara ogiltiga och resenärerna ombads köpa ny biljett.

Fler investeringar under våren

Trafikförvaltningen inför den 1 februari möjlighet att utöver med bankkort även betala med swish vid köp av biljett i appen SL Reseplanerare och biljetter. Swish är en mobil betaltjänst som tillhandahålls av Sveriges största banker. Samtidigt försvinner valet att betala med faktura och övergången till en ny leverantör av betaltjänster träder i kraft.

Nästa steg framåt

Biljettläsare för mobilbiljetter och swish som betalningsalternativ är två av flera projekt i trafikförvaltningens arbete för att göra det enklare att resa. Förhoppningen är att så småningom kunna erbjuda resenärerna att köpa alla typer av biljetter i appen. Det minskar pappers- och plastförbrukningen och gör resan med kollektivtrafiken ännu grönare.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik