Roslagsbanans Österskärslinje startar för trafik

Roslagsbanan har under 2017 haft två längre och omfattande avstängningar. Syftet har varit att göra nödvändiga åtgärder för att öka kapaciteten och förbättra säkerheten längs med banan.

Roslagsbanans Österskärslinje öppnar för trafik.

Tillgängligheten för resenärerna har ökat och arbete med bullerskyddsåtgärder pågår. Kårstalinjen återöppnades i augusti och söndag den 10 december öppnade Österskärslinjen för trafik igen. För att kunna öka kapaciteten och minska störningskänsligheten på Roslagsbanan har förberedande arbeten utförts, bland annat genom förstärkning av marken inför utbyggnad av dubbelspår på Österskärslinjen.

Under 2018 byggs dubbelspår på sträckan Hägernäs - Ullna kvarnväg.

Dubbelspår innebär att tågen kan mötas på fler ställen. Trafiken blir på så sätt mindre störningskänslig och därmed även punktligare.

Ökad säkerhet

Säkerheten och tillgängligheten på stationerna har förstärkts, bland annat i Roslags Näsby som ligger mitt i skärningspunkten Österskärslinjen och Kårstalinjen. För att öka säkerheten har det byggts en ny gångbro över spåren vid stationen och en gång- och cykelbro längs Centralvägen. Stationen har nu utrustats med två mittplattformar för dubbelspåren, inglasade vänthallar, hissar och rulltrappor. Även Hägernäs station har genomgått en omfattande ombyggnad där en gång- och cykelbro byggts över järnvägen med hiss och trappor ner till plattformen. Samtidigt är bron en förbindelse till koloniområdet som ligger intill stationen. Under 2018 fortsätter säkerhetsarbetet och man bygger planskilda korsningar på ett antal platser längs sträckan. Även Åkersberga station byggs om, med en gångbro över spåren samt hiss och trappor ner till plattformarna.

Ny station

Under 2017 startade även förberedelser på Österskärslinjen för att möjliggöra en ny station vid Arninge. Dessa arbeten fortsätter under 2018.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik