Fakta om SL och länet 2016

Varje år tar vi fram fakta om kollektivtrafiken för föregående år. Rapporten Fakta om SL och länet 2016 finns att läsa på webben.

Fakta om SL och länet är en årlig rapport och en sammanställning av basfakta om SL-trafiken.

I rapporten hittar du bland annat information om SL:s resenärer, säsongsvariationer i resandet, beräkning av befolkningsökning, antal på- och avstigande per station och annan fakta om kollektivtrafiken.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik