Åtgärder för att fler pendeltåg ska gå i tid

Många pendeltågsresenärer har drabbats av försenade eller inställda avgångar den senaste tiden. Åtgärder från MTR, som kör tågen på uppdrag av SL, ska nu göra situationen bättre. Men främst beror störningarna på brister i infrastrukturen.

Pendeltågen har den senaste tiden haft problem att komma fram i tid.

Förseningarna och de inställda avgångarna i pendeltågstrafiken beror på problem med växlar och signaler på järnvägen samt att obehöriga tar sig in på spårområdet så att trafiken måste stoppas. Under den första veckan efter att de nya tidtabellerna införts 10 december var 7 av 10 störningar kopplade till infrastrukturen på järnvägen. 

Dessutom finns det för tillfället för få tågvagnar som kan köra i trafiken, vilket lett till att en del avgångar som ska köras med långa tåg stället körs med korta tåg.

Nu håller vi inne ytterligare 50 miljoner kronor

Trafikförvaltningen kräver nu att MTR, entreprenören som kör pendeltågen, vidtar en rad åtgärder. Det handlar om att:

  • öka resurserna till fordonsunderhåll så att fler långa tåg kan köra i trafiken.
  • mer personal ska finnas på pendeltågsstationerna för att ge trafikinformation.
  • vid störningar stärka upp trafiken med bussar och prioritera tåg som stannar överallt framför snabbtåg.

Trafikförvaltningens förhoppning är att åtgärderna ska göra att fler tåg kan gå enligt de nya tidtabellerna som började gälla 10 december. Förvaltningschefen Caroline Ottosson säger om kraven på entreprenören:  

– Vi har sett en viss fordonsbrist under hösten och tidigare har vi hållit inne 50 miljoner kronor i betalning till MTR eftersom de inte levererat den trafik vi beställt. Nu håller vi inne ytterligare 50 miljoner kronor och vi har också begärt att få ett möte med MTR:s huvudkontor i Hongkong.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik