SL:s periodbiljetter i Waxholmsbolagets trafik

Under vår, vinter och höst kan den som har en 30-dagars-, 90-dagars- eller en årsbiljett i SL-trafiken resa med samma biljett i Waxholmsbolagets trafik.

Trafiknämnden har den 21 november beslutat att SL:s biljetter som gäller i 30 dagar, 90 dagar och i ett år ska gälla på försök i Waxholmsbolagets trafik under två perioder 2018:

  • 9 januari – 29 april
  • 3 september – 9 december

Periodbiljetterna gäller inte under sommarmånaderna då skärgårdstrafiken är som mest intensiv. Biljetter för skolungdomar under 20 år och periodbiljetter med kortare giltighetstid än 30 dagar ingår inte i försöket. Försöket ska sedan utvärderas.

Öppnar upp för fler besökare i skärgården

Under 2016 reste omkring 1,6 miljoner resenärer med Waxholmsbolaget. Drygt 1,1 miljoner av dessa resenärer reste under perioden maj - augusti.

Genom att tillåta SL-kortet ombord på Waxholmsbolagets båtar får fler invånare i Stockholmsregionen tillgång till skärgården. Tanken är att få fler besökare till öarna under perioder med lägre resande.

Försöket ska också förenkla resan för SL:s och Waxholmsbolagets resenärer som byter mellan trafikslagen båt, buss och tåg eftersom SL:s periodbiljett kan användas hela vägen.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik