Så blir SL:s nya tidtabell

Kollektivtrafiken i Stockholm ses över årligen och nu är det klart vilka förändringar som sker i trafiken från och med december 2017.

Den nya tidtabellen för 2018 börjar gälla från och med 10 december 2017. 

I det här dokumentet finns en fullständig sammanfattning av alla förändringar som sker i trafiken.

Buss

I busstrafiken får 64 busslinjer utökad trafik med fler avgångar. Linjerna körs i följande områden:

 • Botkyrka
 • Ekerö
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Stockholm söderort
 • Stockholm västerort
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands Väsby
 • Upplands Bro
 • Värmdö
 • Österåker

Dessutom får SL-trafiken sju nya busslinjenummer.

Tolv busslinjer får färre avgångar än med nuvarande tidtabell. Anledningen är till exempel att spårbunden trafik har tillkommit på samma sträcka, att avgångarna täcks istället upp av en annan busslinje eller anpassningar till pendeltågens avgångar. Några linjer får färre avgångar på grund av få resenärer. Fem busslinjer försvinner och ersätts med nya linjenummer och/eller ny linjesträckning.

Tunnelbana

Mindre förändringar i tidtabellen görs för att fördela kapaciteten dit behovet är störst. Ett exempel på en sådan förändring är att ett antal avgångar, som tidigare utgått från Liljeholmen under eftermiddagsrusning, förlängs och istället startar vid Telefonplan.

Pendeltåg

Pendeltågstrafiken får en generell utökning av turtätheten genom 15-minuterstrafik under större delen av dygnet på samtliga grenar utom Nynäsbanan. Det blir tätare trafik på knutpunkter under hög- och mellantrafiken och längre tid kommer att räknas som högtrafik jämfört med 2017.

Här finns fördjupad information om pendeltågstrafiken.

Lokalbanor

I oktober 2017 sattes ytterligare ett tåg in på Lidingöbanan, vilket ger utökad turtäthet. Tvärbanan har förlängts till Sickla där det skapats en bytespunkt till Saltsjöbanan och Sicklagrenen och Solnagrenen har kopplats ihop, vilket innebär att resenärer kan åka hela sträckan utan byte i Alvik.

Bakgrund till förändringarna

I mitten av februari 2017 skickade trafikförvaltningen ut en remiss till kommunerna i Stockholms län och till funktionshindersorganisationer. Den innehöll en bruttolista med tänkbara trafikförändringar för bussar, lokalbanor, tunnelbana, pendeltåg och sjötrafik.

Bruttolistan innehöll förslag om förändring av linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. De togs fram i samarbete mellan trafikförvaltningen och trafikutövarna som kör trafiken på uppdrag av SL.

Förslagen bygger bland annat på:

 • Kommunernas planer för ny bebyggelse.
 • Statistik över antalet resenärer på respektive linje och i respektive område.
 • Synpunkter och önskemål från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog.

Under våren fortsatte arbetet med att utreda de föreslagna förändringarna och då gjordes även fördjupade analyser av samt prioriteringar mellan de olika förslagen. För mer komplexa förslag på större förändringar gjordes även samhällsekonomiska analyser.

Nu i oktober är det slutliga trafikförändringsdokumentet klart. Det innehåller information om vilka förändringar som kommer att genomföras i både SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik