Konsten i kollektivtrafiken

Region Stockholm, genom trafikförvaltningen, tar hand om konsten i Stockholms läns kollektivtrafik. Bland annat förvaltar vi konst i tunnelbanan, där 94 av 100 stationer idag har någon form av konstnärlig gestaltning. Konsten i Stockholms tunnelbana har rönt stor uppmärksamhet internationellt, och kallas ofta för världens längsta konstutställning.

Solna centrum. Konstnärer: Anders Åberg och Karl-Olov Björk. Foto: Markus Hallberg.

Förutom i tunnelbanan finns konst på drygt 20 pendeltågsstationer, flera bussterminaler samt på några av Tvärbanans stationer. Allra nyast är konsten på pendeltågsstationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan, där sammanlagt 14 konstnärer har gestaltat de olika miljöerna.

Den konstnärliga gestaltningen i kollektivtrafiken kan vara allt från skulpturer, mosaiker och reliefer till målningar, videoverk och fotografi. Förutom fast konst och helhetsgestaltade stationer finns även tillfälliga utställningar i kollektivtrafikens miljöer. Totalt finns konst av cirka 250 konstnärer i kollektivtrafikens miljöer.

Konsten bidrar till en bättre resandemiljö

Konsten på stationerna bidrar till en lugn och trygg miljö, men gör även att resan mellan olika stationer blir något mer än en transport. Konsten ger varje station en egen identitet, underlättar resenärens möjlighet att orientera sig i kollektivtrafiken och bidrar till att skadegörelse och vandalisering minskar.

Trafikmiljön ställer hårda krav på materialval. Konsten ska vara tvättbar, tåla väderomslag och vind och ibland har den även en funktionell roll.

Konstvisningar i kollektivtrafiken

Guidade visningar av konsten sker regelbundet. Visningarna är gratis för resenärer med giltig färdbiljett. Mer information och program för visningarna finns under länken nedan.