Konsten i kollektivtrafiken

Region Stockholm, genom trafikförvaltningen, tar hand om konsten i Stockholms läns kollektivtrafik. Bland annat förvaltar vi konst i tunnelbanan, där drygt 90 stationer idag har någon form av konstnärlig gestaltning.

Sunniva McAlindens konstverk "Länk" på pendeltågsstationen Stockholm Odenplan.

Den konstnärliga gestaltningen i kollektivtrafiken kan vara allt från skulpturer, mosaiker och målningar till installationer, ristningar och reliefer. Drygt 150 konstnärer har arbetat med den permanenta konsten och ett par hundra konstnärer ligger bakom de tillfälliga konstinslagen.

Konsten bidrar till en bättre resandemiljö

Konsten på stationerna bidrar till en lugn och trygg miljö, men gör även att resan mellan olika stationer blir något mer än en transport. Konsten ger varje station en egen identitet, underlättar resenärens möjlighet att orientera sig i kollektivtrafiken och bidrar till att skadegörelse och vandalisering minskar.

Förutom i tunnelbanan finns konst även på pendeltågsstationer, i bussterminaler, på Tvärbanans stationer samt vid ett par av Roslagsbanans stationer. Trafikmiljön ställer hårda krav på materialval. Konsten ska vara tvättbar, tåla väderomslag och vind och ibland har den även en funktionell roll.

Ny konst på stationerna

Vi arbetar också hela tiden med ny konst i våra resandemiljöer. Nya stationer på till exempel Citybanan, men även redan befintliga stationer, får nya konstnärliga gestaltningar. På sju stationer finns temporära utställningar som byts kontinuerligt under året, så kallade Konstväxlingar.

Guidade visningar av konsten sker regelbundet. Visningarna är gratis för resenärer med giltig färdbiljett.

Konstutlysningar

När nya stationer och hållplatser byggs avsätter Trafikförvaltningen/SL alltid medel för konstnärlig gestaltning. Här hittar du information om pågående konstutlysningar.