Planering av tidtabeller för kollektivtrafiken

Planeringen av 2019 års tidtabeller (T19) för kollektivtrafiken i Stockholms län har påbörjats. Idag kan resenärer i länet välja mellan över 30 000 avgångar varje dag från 7080 hållplatser, perronger, plattformar, bryggor och stationer.

Stockholm är en växande region där över 850 000 människor i genomsnitt reser med kollektivtrafiken varje dag. Det ställer stora krav både på den kort- och långsiktiga planeringen av kollektivtrafiken. Inför T19 genomförs en rad aktiviteter för att skapa en tätare dialog med kommuner och andra berörda intressenter under planeringsprocessen.

Kollektivtrafik på väg, våg och spår

I mitten av februari 2018 skickades en remiss till kommunerna i Stockholms län och till funktionshindersorganisationer. Den innehåller en bruttolista med tänkbara förändringar av linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid för bussar, lokalbanor, tunnelbana och sjötrafik.

Förslagen har tagits fram i samarbete mellan trafikförvaltningen och trafikutövarna som kör trafiken på uppdrag av SL och Waxholmsbolaget.

Pendeltåg i en växande region

En vanlig dag reser cirka 325 000 människor med pendeltågen. Trafikförvaltningen fortsätter under 2018-2019 att utveckla trafiken i enlighet med den målbild som beskrivs i planeringsramverket. Dessutom arbetar trafikförvaltningen för en snabbare utveckling av infrastrukturen och trafikledningen i dialog med Trafikverket.
Inför tidtabellen som börjar gälla i december 2018 är inriktningen för pendeltågstrafiken följande:

  • Att behålla men samtidigt modifiera den nuvarande tidtabellen.
  • Att inte ansöka om tåglägen hos Trafikverket för snabbtåg på Södertäljegrenen.
  • Att behålla snabbtågen på Nynäsbanan.
  • Att inte ansöka om snabbtåg på Ostkustbanan samt att utöka antalet avgångar på stationerna Häggvik, Rotebro, Ulriksdal och Norrviken på Ostkustbanan under fram för allt rusningstrafiken.

Den nya pendeltågsstationen i Vega kommer att öppnas i slutet av mars 2019. För resenärer som stiger på och av vid andra stationer längs Nynäsbanan innebär ett nytt stopp vid Vega en något förlängd restid.

Sista datum att lämna synpunkter

Den 28 maj är sista datum för remissinstanserna att lämna synpunkter på de trafikförändringar som beskrivits i bruttolistan.

I september fattar Trafikverket ett slutgiltigt beslut om tåglägena för hela Sverige. Eftersom tågtrafiken inom Europa måste samordnas byter alla länder tidtabell för tågtrafiken samtidigt.

Den 9 december 2018 börjar de nya tidtabellerna för 2019 att gälla.