För frågor om kollektivtrafiken

Som resenär med frågor eller synpunkter på kollektivtrafiken ska du i första hand kontakta SL:s kundtjänst. Det finns även andra kontaktvägar för dig som har särskilda frågor.

SL:s kundtjänst

Kontakta SL:s kundtjänst om du har frågor och synpunkter på kollektivtrafiken. Öppet dygnet runt alla dagar. Telefon: 08-600 10 00.

Mer information på sl.se.

Exempel på frågor

Kundtjänst hjälper dig också om du har förslag eller önskemål på nya linjer eller hållplatser, ger information om resegarantin och hjälper till med ledsagarservice. Du kan be att få bli kopplad till biljettkontrollen eller hittegodsavdelningen.

Automatisk tidtabellsupplysning dygnet runt

En röststyrd reseplanerare ger dig buss-, tåg- och tunnelbanetider alla dagar, dygnet runt. Datorn ställer frågor om varifrån och vart du vill åka, och läser sedan upp svaren.

Waxholmsbolagets kundtjänst

Har du frågor om Waxholmsbolagets sjötrafik ska du ringa till SL:s kundtjänst på 08 – 600 10 00 och sedan trycka 2 för att bli kopplad till rätt del av kundtjänsten. Öppet dygnet runt. 

Mer information på waxholmsbolaget.se

Färdtjänstens kundservice för färdtjänst och sjukresor

Färdtjänstens kundservice för färdtjänst och sjukresor hjälper dig med frågor och upplysningar gällande färdtjänstresor och sjukresor. Du kan lämna klagomål på resor som inte fungerat, få hjälp med frågor om resetilldelning, hjälp med biljetter för bil på gatan och resor utanför länet samt andra frågeställningar som rör ditt resande. Telefon: 08 - 720 80 80.

Läs mer om Färdtjänsten

Resenärsombudsmannen

Resenärsombudsmannen tillvaratar resenärernas intressen när en kund av olika skäl anser att ett ärende har hanterats felaktigt av SL:s kundtjänst. Det kan gälla direkta felaktigheter i hanteringen, men även att kunden fått otydliga besked och svar. Ombudsmannen är oberoende i organisationen för att möjliggöra en neutral bedömning av kundens ärende.

Kontakt med resenärsombudsmannen

Har du synpunkter på kollektivtrafiken eller SL:s kundtjänst, kontakta i första hand SL:s kundtjänst: 08-600 10 00. Kundtjänsten upplyser dig vid behov om hur du kan kontakta resenärsombudsmannen just i ditt ärende.

SL:s kundtjänst och kundservice