Fortsatta arbeten på station Fridhemsplan

Nu återupptar Region Stockholm/SL arbetet med att rusta upp station Fridhemsplan. Bland annat så ska bänkar och papperskorgar ska sättas upp på den ombyggda plattformen, den för tåg mot Hässelby strand.

Nu ska den ombyggda plattformen på station Fridhemsplan på Gröna linjen färdigställas och bänkar och papperskorgar kommer att sättas upp. På plattformen för tåg mot T-Centralen så kommer en del uppfräschningsarbeten att göras. Förhoppningen är att känslan av byggarbetsplats försvinner och att projektet lämnar efter sig en plattform som upplevs trygg och behaglig av resenärerna.

Trafik- och resenärspåverkan

Stängsel kommer att sättas upp för att skilja av arbetsområdet från ytor för resenärer. Projekt upprustning av station Fridhemsplan ser till att detta görs på ett sådant sätt att det fortfarande finns gott om plats för resenärerna då vi vill undvika att trängsel uppstår.

Det mesta av arbetet kommer att göras utan att tunnelbanetrafiken påverkas. Troligen blir det enkelspårtrafik förbi stationen sent på vardagskvällarna i ett par veckor. Det innebär att resenärer till och från Fridhemsplan kan komma att resa från ”fel” plattform. För mer information se sl.se

Tidigare arbeten på stationen

Sommaren 2019 stängde station Fridhemsplan på Gröna linjen för att genomgå en omfattande upprustning. Plattformen för tåg mot Hässelby strand fick då nytt tak och nya väggar. Taket utgörs nu av berget som har blivit förstärkt med sprutbetong och kakelväggarna har ersatts av ljudabsorberande plåtväggar. Plåtväggarna har den för stationen karaktäristiska gula färgen. 

Ny-gammal station

När stationen öppnade igen i september så såg plattformarna för norr och södergående spår olika ut då det inte hade gjorts lika omfattande arbeten på söderspåret, tåg mot T-Centralen. Fridhemsplan kommer att se ut som en ny-gammal station över längre tid.

– Upprustningen av Fridhemsplan är ett pilotprojekt och inget liknande har tidigare gjorts. Vi ska utvärdera de metoder som vi använde sommaren 2019 för att hitta det med mest tids- och kostnadseffektiva sättet att utföra fortsatta arbeten på, säger Ali Al-Nakkash, projektledare på Region Stockholm/SL. Detta innebär att vi i dagsläget inte har någon tidplan för när stationen kan vara helt klar.

Tillbaka till nyhetslistan upprustning av station fridhemsplan