Vad händer på station Fridhemsplan?

Sommaren 2019 byggdes stora delar av station Fridhemsplan om. Nu pågår ett arbete med att analysera erfarenheter från sommaren för att kunna fatta beslut om den fortsatta upprustningen.

Upprustningen av station Fridhemsplan är ett så kallat pilotprojekt, det är första gången som en så omfattande rivning av innervalv och bergförstärkning på en tunnelbanestation görs. Det fanns inga tidigare erfarenheter som projektet kunde ta lärdom av inför planeringen och den uppskattade tidplanen kunde av flera anledningar inte hållas. Planen var att rusta upp hela stationen under de 12 veckor som stationen var stängd för resenärer. När stationen öppnade den 2 september så återstod arbeten runt spåret för trafik söderut.

Under sommarens avstängning och produktion så föll en del identifierade risker ut och det innebar att projektet av säkerhetsskäl gjorde ändringar i produktionen. En del av riskerna som föll ut var byggnadstekniska och en del var arbetsmiljörisker.

- Nuläget med de förändrade produktionsförutsättningarna kräver en del analys för att vi ska kunna säkerställa produktion, arbetsmiljö och säkerhet i den fortsatta planeringen, säger Ali Al-Nakkash, projektledare på Region Stockholm/SL.

Det finns i dagsläget inga beslutade planer för exakt när upprustningsarbetet kommer att fortsätta. Konsten som fanns kvar på plattformsväggarna vid söderspåret är övermålade då avtalet med konstnären har löpt ut. Den nya konsten kommer att komma upp när stationen är helt klar.

Arbeten pågår

Nattetid pågår en del el-arbeten på stationen. Projektet kommer också att tillfälligt åtgärda det droppande som finns från taket. Den produktion som nu sker är ingenting som påverkar trafik eller resenärer.

Bänkar och papperskorgar kommer att sättas upp på plattformen för tåg mot Hässelby strand när det finns beslut om det fortsatta arbetet. Det finns i dagsläget en del bänkar på den andra plattformen för den som är i behov av att sitta ned i väntan på tåget.

Tillbaka till nyhetslistan upprustning av station fridhemsplan