Nya väggar på station Fridhemsplan

Nu pågår arbetet med att få nya plattformsväggar och spårväggar på plats på Fridhemsplan. De nya väggarna kommer att bidra till minskat buller på plattformen.

Station Fridhemsplan behåller även efter upprustningen sin karaktäristiskt gula färg. Skillnaden är att väggarna består av gulmålad perforerad plåt istället för kakel. Bakom plåten finns bullerabsorbenter som bidrar till att bullret på stationen minskar med 20 procent till skillnad mot kakelväggar. 

Del av bullerabsorbent som finns i de nya väggarna på station Fridhemsplan.Del av bullerabsorbent som finns i de nya väggarna på station Fridhemsplan.

De gamla Stridbecksvalven är helt rivna på det norrgående spåret och berget, som nu är sprutat med betong, utgör taket. Längs med taket finns nya kabelrännor som smälter bra in i den nya stationsmiljön.

Kabelrännor längs med taket på station Fridhemsplan.Kabelrännor längs med taket på station Fridhemsplan.

Fridhemsplan öppnar igen den 2 september

Det pågår arbeten på stationen dygnet runt. Störande arbeten är planerade att endast utföras dagtid och stationen öppnar igen för resenärer den 2 september.

Tillbaka till nyhetslistan upprustning av station fridhemsplan