Det är nytt när station Fridhemsplan öppnar igen 2 september

Den 2 september öppnar Fridhemsplan efter sommarens avstängning. Då möter resenärerna en nygammal station. Plattformen för tåg mot Hässelby har genomgått en omfattande upprustning och plattformen för tåg in mot T-centralen ser ut ungefär som den gjorde innan stationen stängde.

Plattformen för tåg mot Hässelby under sommarens ombyggnad.

Nytt tak och nya väggar 

Plattformen för tåg mot Hässelby strand har under sommaren fått nytt tak och nya väggar. Taket utgörs nu av berget som har blivit förstärkt med sprutbetong. Kakelväggarna har ersatts av ljudabsorberande plåtväggar. Plåtväggarna har kvar den för stationen karaktäristiska gula färgen.

Ljuskrona ersätter kupolen

Nedanför rulltrapporna från entrén vid Drottningholmsvägen har den gamla kupolen försvunnit och ersatts av en stor ljuskrona. Ovanför plattformen finns ny belysning och i taket finns även kablar snyggt upplagda i kabelrännor.

Upprustningsarbetet fortsätter 

Upprustningen kommer att fortsätta även efter det att stationen har öppnat. 
Bland annat så kommer bänkar och papperskorgar att sättas upp på stationen under hösten och det görs även en del andra arbeten som inte påverkar trafiken. 

På plattformen för tåg mot T-Centralen återstår en hel del arbeten då projekt Upprustning av station Fridhemsplan under sommarens avstängning fokuserade på att färdigställa plattformen för tåg mot Hässelby. Stationen kommer att vara "nygammal" då plattformarna ser olika ut. 

Planering pågår

Nu pågår planeringen för att riva Stridbecksvalvet som är kvar på stationen. Ett arbete som kräver avstängd spår och därför planeras in i helheten för alla trafikpåverkande arbeten som ska göras i tunnelbanan framöver. 

Bakgrund

Station Fridhemsplan genomgår en omfattande upprustning då stationen har uppnått sin tekniska livslängd och berget runt stationen behöver förstärkas. Upprustningsarbetet påbörjades runt årsskiftet 2018/2019 och initialt gjordes arbeten som inte påverkade trafiken. Under våren körde tunnelbanan förbi stationen på ett spår på vardagskvällar för att möjliggöra förberedande rivningsarbeten runt spåren. 

Den 13 juni till 1 september var stationen helt stängd för resenärer och tunnelbanan passerar stationen på ett spår utan att stanna. 

När stationen stängde så påbörjades ett omfattande rivningsarbete på norrspåret för att komma åt berget bakom de så kallade Stridbecksvalven. Berget förstärktes sedan med sprutbetong och nya bullerabsorberande väggar sattes upp. 

På måndag 2 september öppnade station Fridhemsplan som planerat. 

Tillbaka till nyhetslistan upprustning av station fridhemsplan