Störande arbeten på station Fridhemsplan

Just nu bullrar det nästan dygnet runt i den stängda stationen Fridhemsplan. De arbeten som nu pågår är borrning, bergförstärkning, skrotning och en del rivningsarbeten.

Borrning i betongbåge på station Fridhemsplan

Nattarbeten under mark på Fridhemsplan

Fram till fredagen den 12 juli på kvällen kommer det att borras för bergbultar i tunneln där tunnelbanan mot Hässelby strand går i normalfallet. Ingen bultborrning kommer att ske under helgen och arbetet återupptas onsdagen den 17 juli och pågår då dygnet runt. Enligt nuvarande plan så ska borrningsarbeten nattetid vara klara den 22 juli. 

Ett pussel av olika arbetsmoment

Anledningen till att projektet utför bullrande arbeten nattetid är för att få ihop tidplanen. Det är många arbetsmoment som är beroende av varandra. När borrningen är klar så ska berget och betongbågarna sprutas med betong. Detta är en del av bergförstärkningen. När betongen har stelnat så ska bricka monteras på bultarna  för att fästa dem ordentligt. Sedan ska allting sprutas med betong igen. 

Sprutbetongen innehåller små stålfibrer, ungefär 60 kg per kubikmeter. Det blir som en typ av armering. Betongen sprutas sedan med ett till lager utan stål i så att det blir en slät yta.

En av mellangångarna som går mellan plattformarna på Fridhemsplans station på Grön linje och som nu blivit sprutad med betong. 

Om du blir störd

Du som bor nära Fridhemsplan kan bli störd av de arbeten som pågår. Projektet erbjuder tillfälligt boende i de fall som riktvärden för buller överskrids. Kontakta i så fall SL Kundtjänst på 08-600 10 00.

Tillbaka till nyhetslistan upprustning av station fridhemsplan