Arbetet på Fridhemsplan går in i en intensiv fas

En dryg månad innan station Fridhemsplan på Gröna linjen stänger helt går arbetet in i en intensivare fas. Det innebär att tunnelbanetrafiken kommer att påverkas redan från och med den 5 maj.

Byggstängsel med vepor på station Fridhemsplan.

På Fridhemsplan kan Gröna linjens resenärer se att upprustningsarbetet är igång. Just nu arbetar trafikförvaltningen/SL på plattformarna och river tegelväggar och tak i mellangångarna. Rivningsarbetet medför en del höga ljud och damm även om projektet vidtar åtgärder för att minska störningar. Dammet kan vara lite besvärligt för resenärer även om det är helt ofarligt. 

Trafikpåverkande arbeten

Natten mellan söndag 5 maj till måndag 6 maj ibruktar projektet de växlar som tidigare har lagts in mellan St Eriksplan - Fridhemsplan och Fridhemsplan - Thorildsplan. Från och med kvällen den 6 maj kommer tunnelbanan att passera Fridhemsplan på ett spår varje vardagskväll fram till den 13 juni. Detta för att projektet bland annat ska göra arbeten i taket ovanför spåren. Läs mer om hur trafiken påverkas på sl.se

Sommaren på Fridhemsplan

Den 13 juni stänger stationen på Gröna linjen helt för resenärer. Station Fridhemsplan på tunnelbanans blå linje är öppen som vanligt. Under sommaren arbetar trafikförvaltningen/SL dygnet runt för att hinna med så mycket av upprustningsarbetet som möjligt innan stationen öppnar igen på morgonen den 2 september. Information om vilka arbeten som görs och hur de påverkar omgivningen kommer löpande att publiceras på sll.se/fridhemsplan. 

Fortsatta arbeten efter avstängningen

När stationen åter öppnar för resenärer kommer det att återstå en del arbeten. Detta på grund av att det är komplexa och omfattande arbeten som ska göras. Sommarens avstängning kan uppfattas som lång för resenärerna men ur ett produktionsperspektiv är det relativt kort tid. Arbetet fortsätter därför under hösten. 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik