Nu förbereds för upprustning av Fridhemsplan

Sommaren 2019 stänger SL station Fridhemsplan på tunnelbanans gröna linje för att rusta upp stationen. Nu pågår förberedande arbeten för att dämpa buller både under och efter bygget.

Visionsbild på station Fridhemsplan efter upprustningen

Station Fridhemsplan är planerad att rustas upp under sommaren då det är färre som reser. Då kommer tågen att passera stationen på ett spår medan rivningsarbeten pågår på det andra spåret. För att kunna ha trafiken på endast ett spår så lägger projekt upprustning av station Fridhemsplan nu in växlar norr om stationen och under dem läggs bullerdämpande mattor.

– Vi lägger in mattor under växlarna och spåren för att dämpa bullret. Helt tyst kommer det inte att kunna bli på stationen eftersom den ligger i en kurva. När metall möter metall i kurvor så uppstår gnissel. Verksamheter och boende i närheten kommer även att höra och känna att det jobbas nere i berget. De kommer att få information innan vi startar med den typen av arbeten, säger projektledare Ali Al-Nakkash.

Trösten för den som störs av arbetena trots åtgärderna är att bullernivåerna i slutändan blir lägre än på dagens station.

Förberedande arbeten på stationen

Under våren kommer resenärerna att märka att det är någonting på gång. Då planerar projektet att bland annat riva väggarna som är längs med spåren. Det är arbeten som utförs nattetid utan att trafiken påverkas. De arbeten som kräver trafikavstängningar och en stängd station är planerade att börja i mitten av juni och beräknas pågå i 12 veckor.

En rymligare station

När stationen öppnar igen i slutet av sommaren kommer resenärerna att mötas av en rymligare station. Berget utgör då taket istället för dagens vita innertak.

– Den som är orolig för att inte känna igen sig kan vara lugn, kaklet är ersatt av plåt, men behåller dagens karaktäristiska gula färg, säger Ali Al-Nakkash.

Resenärspåverkan

Fridhemsplans station på Blå linje påverkas inte och är öppen som vanligt. Mer information om hur sommarens arbeten på station Fridhemsplan på grön linje påverkar dig som resenär kommer under våren.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik