Test av plattformsväggar i tunnelbanan

Trafikförvaltningen ska installera plattformsväggar på Bagarmossens tunnelbanestation. Det planerade testet är en del i arbetet att som görs för att minska risken att resenärer ramlar, eller aktivt tar sig ner, på spåret i tunnelbanan.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi installerar och driftsätter plattformsväggar, även kallade plattformsbarriärer, på Bagarmossens tunnelbanestation. Plattformsväggarna består av cirka 170 cm höga glaspartier med dörrar som öppnas sidledes när ett tåg står vid plattformen.

Syfte

Genom att installera plattformsväggar kan vi utvärdera påverkan på tunnelbanesystemet, påverkan på resenärer samt eventuella nyttoeffekter.

Vem påverkas och tidplan

Under vissa delar av installationsarbetet kan det förekomma mindre trafikpåverkan på stationen och ibland också bullrande arbeten. Detta kommer annonseras i god tid. Installationen planeras att genomföras efter sommaren 2020.

Trafikförvaltningen ska utrusta station Bagarmossen med myndighetsgodkända plattformsväggar enligt beslut i Trafiknämnden. Installationen beräknas starta efter sommaren 2020. Plattformsväggarna ska sedan testas och utvärderas efter installationen.

Vad ska testas?

Vi ska utvärdera plattformsväggarnas påverkan på tunnelbanesystemet, påverkan på resenärer samt eventuella nyttoeffekter. Dessutom analyseras och dokumenteras erfarenheter av produktion-/installationsmetoden för att underlätta eventuella framtida installationer på andra stationer och stationstyper.

Varför station Bagarmossen?

Bagarmossens utformning och placering i tunnelbanesystemet gör att det är en lämplig station för testerna. Tidigare har mer centralt belägna stationer varit aktuella. Genom att utföra testet på station Bagarmossen görs bedömningen att trafikpåverkan blir mindre medan effektutvärderingen behålls.

Beslutet från Trafiknämnden gäller fullskaletest på station Bagarmossen.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?