Test av plattformsväggar i tunnelbanan

Trafikförvaltningen ska installera plattformsväggar på Bagarmossens tunnelbanestation. Det planerade testet är en del i arbetet att som görs för att minska risken att resenärer ramlar, eller aktivt tar sig ner, på spåret i tunnelbanan. Underlaget från testet ska visa om plattformsväggar minskar antalet skador och dödsfall i tunnelbanans spårsystem.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi installerar och driftsätter plattformsväggar, även kallade plattformsbarriärer, på Bagarmossens tunnelbanestation. Plattformsväggarna består av cirka 170 cm höga glaspartier med dörrar som öppnas sidledes när ett tåg står vid plattformen.

Syfte

Ambitionen med plattformsväggar är att minska risken att ramla, eller aktivt ta sig ner, på spåret. Genom att installera plattformsväggar på en station undersöks om väggarna minskar antalet incidenter. Vi utvärderar tekniska lösningar, kapacitetspåverkan och behov av stationsanpassningar.

Vem påverkas och tidplan

Under vissa delar av installationsarbetet kan det förekomma mindre trafikpåverkan på stationen och ibland också bullrande arbeten. Detta kommer annonseras i god tid. Installationen planeras att genomföras under 2020 och testet utförs under 2021.

Trafikförvaltningen ska utrusta station Bagarmossen med myndighetsgodkända plattformsväggar enligt beslut i Trafiknämnden. Installationen beräknas starta efter sommaren 2020. Plattformsväggarna ska sedan testas och utvärderas under 2021.

Vad ska testas?

Underlaget från testet ska visa om plattformsväggarna minskar antalet skador och dödsfall i tunnelbanans spårsystem. Dessutom ska testet utvärdera sådant som tekniska lösningar, nödvändiga stationsanpassningar och påverkan på tunnelbanans trafik. Det ska även ge svar på om väggarna bidrar till att miljön upplevs som mer trygg och säker för både resenärer och tunnelbanans personal.

Varför station Bagarmossen?

Bagarmossens utformning och placering i tunnelbanesystemet gör att det är en lämplig station för testerna. Tidigare har mer centralt belägna stationer varit aktuella. Genom att utföra testet på station Bagarmossen görs bedömningen att trafikpåverkan blir mindre medan effektutvärderingen behålls.

Beslutet från Trafiknämnden gäller fullskaletest på station Bagarmossen. Resultaten från testet ska sedan ligga grund för vidare utredningsstudier av nyttan med plattformsväggar i Stockholms tunnelbana.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?