Markundersökningar för Spårväg Syd

Fram till slutet av augusti kommer Spårväg Syd att genomföra markundersökningar för att ta reda på mer om förutsättningarna för den planerade spårvägen. Undersökningarna kommer ske längs hela den planerade sträckan, men de kommer inte att innebära någon större påverkan eller störningar.

Spårväg Syd är en cirka 17 km lång spårväg som planeras att byggas mellan Älvsjö och Flemingsberg, för att bättre knyta ihop de sydöstra delarna av Stockholm. Det finns en tänkt sträckning för Spårväg Syd, och just nu undersöker Region Stockholm den bästa möjliga dragningen genom berörda områden. Provborrningar kommer att genomföras för att undersöka vattenströmningar, eventuella föroreningar och för att undersöka mark och berg. Undersökningarna kommer att ske på allmän plats och kommer inte innebära någon större påverkan eller störning på omgivningen. Det steg i processen som projektet befinner sig i nu är fördjupad lokaliseringsutredning. Utredningen ska visa vilka av de alternativa sträckningarna som är genomförbara och vilka som förordas respektive avfärdas. Spårväg Syd kommer att genomföra samråd, d.v.s. tillfällen då alla har möjlighet att lämna synpunkter och göra sina röster hörda. Samråd planeras bland annat att hållas under hösten 2021.

 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik