Nästa biljettsystem

Vi fortsätter att utveckla digitaliseringen inom kollektivtrafiken och utvecklar ett nytt, modernt, och användarvänligt biljettsystem som gör det enklare att resa i SL-trafiken. Ett stort steg är att du 2019 kan resa genom att blippa ditt bankkort i spärren och på bussen, utan att i förväg behöva köpa en biljett.

Detta gör vi

Det nuvarande biljettsystemet Access ersätts på sikt av ett modernt och flexibelt system som ger möjligheter till nya biljettbärare och säljkanaler. Till att börja med blir bankkortet ny biljettbärare. Samtidigt kommer möjligheten att resa med Accesskort, mobil och enkelbiljett att finnas kvar.

Syfte

I takt med samhällets tekniska utveckling ökar resenärernas krav på enkla lösningar för information om, och köp av biljetter. Därför ska Access-systemet successivt ersättas med nästa generations biljettsystem

Vem påverkas och tidplan

För dig som resenär kommer det successivt att erbjudas nya och förändrade sätt att köpa, betala och blippa din biljett. För våra försäljningsombud och trafikentreprenörer kommer utrustningen att bytas ut. Det nya biljettsystemet utvecklas stegvis och har helt ersatt dagens biljettsystem 2023.

Vad innebär det nya biljettsystemet?

Det nya biljettsystemet innebär oändliga möjligheter för ett modernare och enklare resande. Utvecklingen har bara börjat och systemet kommer att växa fram allt eftersom. Här nedan kan du läsa om vad som hittills är beslutat.

Resa med bankkortet

Den 19 juni 2018 fattade trafiknämnden ett genomförandebeslut att införa kontaktlös betalning för resa inom SL-trafiken. Det innebär att det blir möjligt att resa genom att blippa sitt kontaktlösa bankkort mot spärren eller mot läsaren i bussen. Kostnaden för biljetten dras direkt på kortet. Resenärerna behöver inget accesskort och inte heller ladda på sin reskassa.

Kontaktlöst resande införs under 2019.

Id-baserat resande

En stor skillnad mot dagens system är att vi övergår till ett så kallat id-baserat resande. Vid id-baserat resande har du som resenär inte biljetten med dig utan den finns i ett bakomliggande system som biljettläsarna i SL-trafiken är uppkopplade mot. Som resenär märker du främst skillnaden genom att du kan resa direkt efter att du har köpt din biljett oavsett var du köper den. I dag behöver du ladda ned biljetten på ditt Accesskort, vilket kan ta flera dagar vid köp på sl.se.
Det id-baserade resandet innebär också att du själv kan administrera ditt resande i högre grad. Du kan bland annat välja vilken bärare du vill ha kopplad till din biljett, till exempel mobilen eller SL-kortet.

Id-baserat resande införs successivt under 2019-2020.

Enklare resa över länsgränser

Redan i dag kan du resa över länsgränser genom att köpa SL-biljetter hos andra trafikföretag. Det nya biljettsystemet gör det möjligt att även köpa och blippa SL-biljetter med andra trafikföretags mobilappar, till exempel Movingo och SJ.

Införs under 2018-2019.

Accesskortet fasas ut och ersätts med ett nytt SL-kort

För de resenärer som inte kan eller vill resa med kontaktlösa bankkort kommer möjligheten att resa med ett SL-kort att finnas kvar. Eftersom vi inför ett id-baserat resande behöver vi på sikt byta ut Accesskortet mot ett annat reskort.
Nytt SL-kort införs 2020.

Nya funktioner på SL.se och i SL-appen

I takt med att biljettsystemet utvecklas kommer vi att införa nya funktioner i våra digitala kanaler.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!