Nästa biljettsystem

Vi fortsätter att utveckla digitaliseringen inom kollektivtrafiken och utvecklar ett nytt, modernt, och användarvänligt biljettsystem som gör det enklare att resa i SL-trafiken. Bland annat kommer du att kunna resa genom att blippa ditt betalkort i spärren och på bussen, utan att i förväg behöva köpa en biljett.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Det nuvarande biljettsystemet Access ersätts på sikt av ett modernt och flexibelt system som ger möjligheter till nya biljettbärare och säljkanaler. Till att börja med blir betalkortet ny biljettbärare. Samtidigt kommer möjligheten att resa med SL-kort, mobil och övriga biljetter att finnas kvar.

Syfte

I takt med samhällets tekniska utveckling ökar resenärernas krav på enkla lösningar för information om, och köp av biljetter. Därför ska Access-systemet successivt ersättas med nästa generations biljettsystem

Vem påverkas och tidplan

För dig som resenär kommer det successivt att erbjudas nya och förändrade sätt att köpa, betala och blippa din biljett. För våra försäljningsombud och trafikentreprenörer kommer utrustningen att bytas ut. Det nya biljettsystemet utvecklas stegvis och har helt ersatt dagens biljettsystem 2023.

Vad innebär det nya biljettsystemet?

Nästa biljettsystem är ett modernt system som skapar förutsättningar för ett flertal tjänster. Till skillnad mot dagens biljettbärande system där biljetten ligger på bäraren (SL-kortet, mobilbiljetten eller pappersbiljetten) kommer nästa biljettsystem innebära att rättigheterna att resa, det vill säga biljetten ligger i ett bakomliggande system med en koppling till ett SL-kort, mobil eller annan bärare. Det innebär att du som resenär inte längre behöver ladda på biljetten på accesskortet. Du kan också välja att byta bärare kopplat till din biljett – till exempel mobilen eller SL-kortet, och även på andra sätt i högre grad själv administrera sin biljett. Det nya moderna biljettsystemet kommer att införas successivt under 2019-2021.

Det nya biljettsystemet innebär oändliga möjligheter för ett modernare och enklare resande. Utvecklingen har bara börjat och systemet kommer att växa fram allt eftersom. Här nedan kan du läsa om vad som planeras i dagsläget. 

Resa med betalkortet

Den 19 juni 2018 fattade trafiknämnden ett genomförandebeslut att införa kontaktlös betalning för resa inom SL-trafiken. Det innebär att det blir möjligt att resa genom att blippa sitt kontaktlösa betalkort mot spärren, mot läsaren i bussen, på plattformsstolpen eller hos konduktören. Kostnaden för biljetten dras direkt på kortet. Resenärerna behöver inget Accesskort och inte heller ladda på sin reskassa. Tjänsten kommer också att fungera med digitala plåböcker som till exempel Apple,- Samsung,- och Google Pay.

Resa med betalkortet införs under 2020.

Enklare resa över länsgränser

Redan i dag kan du resa över länsgränser genom att köpa SL-biljetter hos andra trafikföretag. Det nya biljettsystemet gör det möjligt att även köpa och blippa SL-biljetter med andra trafikföretags mobilappar, till exempel Movingo och SJ.

Infördes under 2018-2019.

Accesskortet fasas ut och ersätts med ett nytt SL-kort

För de resenärer som inte kan eller vill resa med kontaktlösa bankkort kommer möjligheten att resa med ett SL-kort att finnas kvar. Eftersom vi inför ett nytt biljettsystem behöver vi på sikt byta ut Accesskortet mot ett annat reskort.
Nytt SL-kort införs 2021.

Nya funktioner på SL.se och i SL-appen

I takt med att biljettsystemet utvecklas kommer vi att införa nya funktioner i våra digitala kanaler. Till exempel kommer vi att utöka biljettsortimentet i SL-appen under 2020.  

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?